Grupa mladih volontera YAG, dobila svog člana iz romske zajednice

377
SAstanak grupe YAG (Foto: OSCE BIH)

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, 2014. godine osnovala je Savjetodavnu grupu mladih (YAG), koja danas predstavlja efektivan instrument jačanja uloge mladih.

Grupa okuplja mlade volontere iz cijele Bosne i Hercegovine koja doprinosi razvoju nove i raznolike perspektive o političkim, socijalnim i ekonomskim pitanjima. Na taj način, YAG Misiji pruža dragocjen i kreativan uvid ka razumijevanju briga, potreba i prioriteta specifičnih za mlade.

Asmir Husić (Foto: OSCE BiH)

Sastanak grupe koji je održan protekle sedmice, imao je cilj da se napravi osvrt na ostvarene rezultate, razvijanje planova u 2018. godini, te kao prilika da se novi i stari članovi Grupe međusobno upoznaju i razmjene iskustva.

Kao novog člana Grupe, svakako je značajno napomenuti i uključenje Asmira Husića, mladog i perspektivnog Roma koji dolazi sa područja Brčko distrikta.

Asmir je dugogodišnji aktivista za prava Roma u svojoj zajednici, a u Savjetodavnu grupu mladih učlanio se s ciljem da postane glas mladih Roma u BiH, te doprinese radu Grupe uvidom u probleme s kojima se suočavaju ne samo mladi Romi, nego i romska zajednica u cjelini, a sve s ciljem iznalaženja rješenja kroz aktivan angažman i aktivizam.

Prije njegovog  uključenja u OSCE-ovu Savjetodavnu grupu mladih, Husić je obnašao funkciju Mladog Romskog Konsultanta pri OSCE-u, gdje je putem mehanizama lobiranja i zagovaranja, nastojao reanimirati interes institucija sa područja Brčko distrikta da se uključe i doprinesu riješavanju problema Roma sa ovog područja.

(portal-udar.net)