Impressum

Glavni urednik

Redakcija
redakcija@portal-udar.net 

 • Dalila Ahmetović
 • Dalibor Kraišniković
 • Admira Biberović
 • Asmir Husić
 • Aldin Fafulović
 • Denis Mujić
 • Aldijana Musli
 • Amra Ahmetović
 • Begzada Jovanović
 • Semir Salkić
 • Dajana Mirković
 • Miloš Ivanović
 • Naida Kolonić
 • Aiša Tatarević