MEDIJ KOJI ZAVRŠAVA SA PJESMOM

O nama

Zašto Romski portal UDAR

Romi u Bosni i Hercegovini su u podređenom položaju kada su u pitanju njihova manjinska prava i particpacija u svim segmentima društva. Romski jezik je gotovo nemoguće pročitati ili čuti u medijima, tako da Romi u BiH gube identitet  jer imaju uskraćeno informisanje na vlastitom jeziku. U zadnjem desetljeću je višestruko intenzivirano obrazovanje Roma na svim nivoima te su izrasle mlade generacije koje završavaju društvene fakultete i imaju sklonosti da se bave novinarskim poslom, ali zbog teške situacije sa tržištem medija, kao i još uvijek prisutnih predrasuda prema Romima, nemaju priliku da nađu posao. U medijskom smislu, Romi su i dalje nevidljivi, sem tokom praznika koje Romi  tradicionalno obilježavaju, ili na Svjetski dan Roma. S druge strane, van tih datuma, o Romima se izvještava neprofesionalno, uz robovanje stereotipima. Različite javnosti u BiH nemaju vjerodostojne informacije, a samim tim ni senzibilitet prema romskoj populaciji.

Šta je Romski portal UDAR

Informativna web stranica Romski portal UDAR dominantno izvještava o uspjesima i problemima iz romskih sredina u BiH. UDAR na romskom jeziku znači vrata i simbolično ističe oba značenja na dva jezika – informativni udar kao i vrata do vjerodostojnih i relevantnih informacija koja su ujedno i vrata do bolje društvene pozicije.

Glavni dugoročni cilj ove web stranice je da se poveća prisutnost i vidljivost Roma u medijima, kroz teme pisanje o Romima i prevođenje onih najznačajnijih na romski jezik. Stranica  povećava i promotivne kapacitete romskih nevladinih organizacija i aktivista, koji mogu putem saopštenja i nastupa predstavljati svoje aktivnosti i projekte.

Ko su novinari Romskog portala UDAR

Redakcija je smještena u Sarajevu i sastoji se od tri stalna člana na čelu sa glavnim urednikom kao 10 terenskih novinara iz sedam gradova BiH. Riječ je o mladim ljudima, studentima i aktivistima nevladinog sektora koji se prošli intenzivnu obuku iz novinarskih vještina i koji profesionalno izvještavaju iz svojih sredina.