Općina Kakanj: Javni poziv za finansiranje projekata organizacija nacionalnih manjina

Projekti trebaju biti realizovani tokom 2019. godine, s tim što ne mogu trajati kraće od dva mjeseca

66
Zgrada Općine Kakanj (Foto: Udar arhiva)

Općina Kakanj objavila je javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija  nacionalnih manjina iz Budžeta Općine Kakanj  za 2019. Godinu.

Ovim javnim pozivom pozivaju sve nevladine organizacije nacionalnih manjina da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine iz slijedećih prioritenih oblasti a to su: socijalna zaštita i inkluzija, obrazovanje kultura i tradicija nacionalnih manjina.

Pravo učešća u javnom pozivu  imaju nevladine organizacije nacionalnih manjina  koje ispunjavaju  sljedeće opće uslove kao što su da su osnovane i registrovane u BiH, da su vođene od strane državljana BiH, da svoje aktivnosti realizuju na području općine  Kakanj, da su projekti namijenjeni građanima općine Kakanj i dr.

Sredstva za odobrene projekte  će iznositi od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

Projekti trebaju biti realizovani tokom 2019. godine, s tim što ne mogu trajati kraće od dva mjeseca.

Sve zainteresovane nevladine organizacije detaljne informacije o uslovima za aplikaciju i kriterijima za finansiranje mogu pronaći u smjernicama za podnosioce prijedloga projekata u okviru javnog poziva koje se mogu pronaći na službenoj web stranici Općine Kakanj.

(portal-udar.net)