Prilika za angažman: Regionalno Vijeće za saradnju zapošljava stručnjake

137
Roma integration 2020 (Foto: rcc.int)

Tim za integraciju Roma (RI2020) regionalnog Vijeća za saradnju (RCC) trenutno je u potrazi za dva  stručnjaka/stručnjakinje za suradnju s Akcijskim timom Roma 2020 za integraciju.

Traži se stručnjak koji će podržati regionalnu konferenciju: Ekonomska (ne)ovisnost Romkinja.

Od stručnjaka se očekuje analiza Strategija integracije Roma, Akcionih planova i godišnjih izvještaja iz ekonomija u regionu proširenja, s aspekta potencijalnih ili postignutih rezultata za Romkinje (Analiza rodne komponente u politikama integracije Roma u regionu proširenja).

Izvještaj iz analize će služiti kao doprinos regionalnoj konferenciji: “Ekonomska (ne) zavisnost Romkinja: Izazovi i rani uzroci, koju organizira potpredsjednica Vlade Republike Srbije Zorana Mihajlović u saradnji sa timom za Integraciju Romae 2020 i CARE International Balkans, u periodu od 30. do 31. oktobra u Beogradu, Srbija.

Na osnovu prezentacija i diskusija na konferenciji, od stručnjaka se očekuje da pripremi izvještaj uključujući zaključke i preporuke.

Kvalifikovani stručnjaci se pozivaju da pošalju prijavu u skladu sa pozivom za konsultantske usluge, a više informacija  i obrazac za prijavu možete pronaći na linku ispod: https://www.mreza-mira.net/vijesti/poslovi/economic-in-dependence-of-romani-women-challenges-and-early-causes/

Druga regionalna konferencija u organizaciji tima za integraciju Roma 2020 o inovativnim pristupima zapošljavanju Roma će se održati 11. i 12. decembra 2018. godine u Sarajevu, zajedno sa Platformom za zapošljavanje i socijalna pitanja Vijeća za regionalnu saradnju.

Od stručnjaka se očekuje da pripremi analizu politike zapošljavanja prema Romima u regiji proširenja kao doprinos konferenciji, a na osnovu prezentacija i diskusija na konferenciji stručnjak/stručnjakinja bi trebao/la pripremiti izvještaj koji će predstaviti rezultate konferencije.

Kvalifikovani stručnjaci se pozivaju da pošalju prijavu u skladu sa pozivom za konsultantske usluge.

Više informacija  i obrazac za prijavu možete pronaći na stranici: https://www.mreza-mira.net/vijesti/poslovi/support-regional-conference-on-innovative-approaches-to-employment/

(portal-udar.net)