Radionica “Povjerenjem protiv predrasuda i diskriminacije” održana u Tuzli i Visokom

Pored organizacija iz Tuzle i Visokog, u realizaciju projekta je uključeno i udruženje "Romska djevojka – Romani ćej" iz Prnjavora, a aktivnosti se provode u Tuzli, Visokom, Prnjavoru i Vukosavlju

1057
Foto: UŽR "Bolja budućnost"

“Povjerenjem protiv predrasuda i diskriminacije”, naziv je radionice koja je nedavno održana, a čiji je cilj jačanje kapaciteta predstavnika i predstavnica institucija na lokalnom nivou kroz saradnju sa Romima i ostalim marginalizovanim skupinama.

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla, kao partner projekta “Koristimo dostupne mehanizme kako bi se zaštitili od nasilja i diskriminacije” prije dva dana je održalo ovu radionicu u Tuzli. Nakon toga ista radionica je održana u Visokom sa organizacijom  UG ORI “Budi mi prijatelj” iz ovog grada.

Radionicama na kojima se obrađuju teme stereotipa, predrasuda, ranjivih društvenih grupa, diskriminacije i nasilja, prisustvovali su predstavnici Centra za socijalni rad, policijski službenici, predstavnici zdrvstvenih ustanova, aktivisti iz NVO sektora i dr. relevantni akteri.

Ciljne skupine projekta su žene iz manjinskih i ugroženih skupina, kao što su Romkinje, izbjegle i raseljene žene, samohrane majke, migrantkinje, nepismene i neobrazovane žene, ali i muškarci, posebno iz manjinskih skupina, te sve ostale skupine koje se na neki način nalaze u nepovoljnom položaju.

“Tokom radionice i u toku same diskusije, predstavnici i predstavnice institucija su prezentovali mehanizme zaštite od nasilja i diskriminacije koje su u njihovim nadležnostima. Ukazali su na njihovu djelimičnu neefikasnost, posebno kada se radi o žrtvama nasilja, u smislu da nema sistematske podrške žrtvama nakon njihovog korištenja dostupnih mehanizama za zaštitu, odnosno nakon boravka u sigurnim kućama, jer nakon izlaska iz sigurnih kuća žene su prepuštene same sebi i vrlo često se vraćaju nasilniku”, rekla je Indira Bajramović, predsjednica Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” iz Tuzle.

Pored organizacija iz Tuzle i Visokog, u realizaciju projekta je uključeno i udruženje “Romska djevojka – Romani ćej” iz Prnjavora, a aktivnosti se provode u Tuzli, Visokom, Prnjavoru i Vukosavlju.
Uz angažovanje medijatora u zajednici, te kampanje informisanja, u navedenim gradovima će se promovisati mehanizmi zaštite od nasilja i diskriminacije