(Bosanski) Dajana Mirković: Umjesto samih Roma i Romkinja, drugi su odlučili šta je dobro za njih

Smatra i da država konačno treba krenuti sa implementacijom Akcionog plana za obrazovanje Roma i Romkinja i da nađe načina da to što je osnovno obrazovanje obavezno na paipru, bude i u praksi

1459
Dajana Mirković (Foto: privatna arhiva)

Nane rromani chib