Stipendije za učenike romske populacije, Općina Kakanj će dodjeljivati neovisno o kriterijima

405
Zgrada Općine Kakanj (Foto: portal-udar.net, arhiva)

Na osnovu Odluke o stipendiranju učenika sa područja općine, Općina Kakanj je objavila Konkurs za dodjelu đačkih stipendija za 2017/2018. godinu.

Pravo na dodjelu stipendije imaju  redovni učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Kakanj i koji su prethodne školske godine postigli odličan, vrlo dobar ili dobar uspjeh.

Visina stipendije je  300,00 KM, a isplata će se izvršiti u tri jednake  rate.

Izuzetno, na osnovu navedene odluke, stipendije  će se dodjeljivati učenicima osnovnih škola i to djeci poginulih rudara i djeci bez roditeljskog staranja, koji imaju prebivalište na području općine Kakanj.

Lista kandidata za dodjelu stipendija bit će sačinjena na osnovu ostvarenog broja bodova uzimajući u obzir sljedeće kriterije: socijalno-ekonomsku situaciju i ostvareni uspjeh u prethodnoj školskoj godini.

Ono što je značajno za ovaj konkurs, jeste da će se učenicima romske populacije, učenicima generacije osnovnih škola i učenicima – djeci poginulih rudara i djeci bez roditeljskog staranja, stipendije dodjeljivati  neovisno o kriterijima.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na ovaj konkurs dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije, a spisak potrebne dokumentacije kao i cijeli konkurs mogu vidjeti na službenoj stranici Općine Kakanj.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web-stranici Općine Kakanj, od  9.2. do 23.2. 2018. godine.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i  povratnike .

(pportal-udar.net)