U Kaknju besplatni preventivni pregled dojki za 200 nezaposlenih žena

214
Foto: Ilustracija

Općina Kakanj će ove godine finansirati troškove preventivnog ultrazvučnog pregleda dojki za 200 nezaposlenih žena, sa područja općine Kaknja starosti od 35 do 55 godina.

Aktivnosti će realizovati JU Dom zdravlja Kakanj prema utvrđenim terminima o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Dužnost svake žene je redovita briga o dojkama. Ona započinje kod kuće, redovitim samopregledom dojki, već u ranoj mladosti.

Pored samopregleda, obavezno je, najbolje je već oko 25. godine života, jednom godišnje, obaviti preventivni ultrazvučni pregled dojki. Kao i svaki drugi ultrazvučni pregled, ni ovaj ultrazvuk nije štetan, nije bolan i ne traje dugo.

Svrha ove aktivnosti je poboljšanje zdravstvene slike stanovništva a naročito žena koje spadaju u rizičnu grupu, starosti od 35 do 55 godina.

Sredstva za ovu svrhu su osigurana u Budžetu Općine Kakanj za 2018.godinu.

Zainteresovani kandidati uz zahtjev obavezni su priložiti  dokaz o nezaposlenosti.

Prijava se podnosi  Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj  do 16.03.2018. godine.

(portal-udar.net)