Više od milion KM za zapošljavanje i zdravstveno zbrinjavanje Roma

232

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nedavno je sa predstavnicima entitetskih zavoda i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, te entitetskih instituta i Zavoda za javno zdravstvo i Zdravstvenim centrom Brčko Distritka, potpisalo memorandume o raspodjeli grant sredstava za rješavanje pitanja zapošljavanja i zdravstvene zaštite Roma.

„Za provedbu Akcionog plana u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite Roma u ovoj godini iz budžeta Ministarstva izdvojeno je 2,1 milion KM i to 1 milion KM za stambeno zbrinjavanje, 700.000 KM za zapošljavanje, a 400.000 KM za zdravstvenu zaštitu Roma“, rekao je tom prilikom Predrag Jović, zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Zahvaljujući Ministarstvu u Federaciji BiH u periodu 2009. do 2017. godine ukupno je  izdvojeno više od 21,6 miliona KM, te je izgrađeno i renovirano 540 stambenih jedinica, a više od 740 Roma je zaposleno. Pri tome je više od 1,7 miliona izdvojeno za zdravstveno zbrinjavanje Roma.

Mnogo se radi na edukaciji pogotovo u oblasti zdravstvene zaštite i imunizaciji romske djece, kao i reproduktivnom zdravlju  Zavod za zapošljavanje Republike Srpske plasirao je 300.000 KM u projekt zapošljavanja Roma.

Kako je istako pomoćnik ministrice, u Federaciji BiH ukupno je 1.309 osoba uvedeno u sistem zdravstvene zaštite. U Republici Srpskoj Zavod za zapošljavanje Republike Srpske plasirao je 300.000 KM u projekt zapošljavanja Roma.

„Od 2009. godine zaposlili smo 212 Roma. Inače, dosta je nizak nivo evidentiranih Roma na Zavodu za zapošljavanje RS, gdje ih trenutno ima oko 200, te apeliram na romska udruženja da svojim djelovanjem utiču na veću evidenciju Roma pri zavodima za zapošljavanje gdje ih je većina evidentirana kao nekvalifikovana radna snaga“, istakao je Miroslav Vujičić, iz Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Pomoćnica direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH Aida Kurtović navela je da je potpisivanjem navedenog memoranduma nastavljen uspješan put na poboljšanju zdravstvene zaštite romske populacije. Pozitivni rezultati ogledaju se, doddala je, u povećanju dostupnosti zdravstvene zaštite za Rome na području Federacije BiH.

(portal-udar.net)