Vlada Velike Britanije ne uspijeva zadovoljiti potrebe romske zajednice

Za razliku od većine europskih vlada, britanska vlada još uvijek nije uspostavila Nacionalnu strategiju za integraciju Roma, uprkos brojnim preporukama u međunarodnim ugovorima (koje su od vlade Velike Britanije zatražile da to učine) i ponovljene zahtjeve nevladinih romskih organizacija

1051

Na stranici Travellerstimes, prije par mjeseci je  objavljen članak koji je detaljno opisao neuspješne pokušaje Velike Britanije da uspostavi strategiju za integraciju Roma što je  Nacionalna federacija romskih grupa “zabrinulo na mnogim nivoima”.

Novi Izvještaj o monitoringu civilnog društva o implementaciji nacionalnih strategija za integraciju Roma u Velikoj Britaniji naglasio je neuspjeh Vlade da integriše zajednicu Roma u  Britanske zajednice, stoji u članku.

Izvještaj je pripremljen u okviru pilot projekta Civilni monitor za Rome “Izgradnja kapaciteta romskog civilnog društva i jačanje njihovog uključivanja u praćenje nacionalnih strategija za integraciju Roma”.

Pilot projekt se sprovodi  uz podršku Europske komisije, DG Justicea, a koordinira ga Centar za političke studije Centralnoeuropskog univerziteta (CEU), u partnerstvu sa  brojnim međunarodnim romskim organizacijama (Europskom mrežom lokalnih zajednica Roma (ERGO mreža), Europskim  centrom za prava Roma (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) i Fond za obrazovanje Roma (REF), sa oko 90 nevladinih organizacija i stručnjaka iz 27 država članica.

Siobhan Spenser, iz Nacionalne federacije romskih grupa, kaže da je nedostatak napretka u strategiji za integraciju Roma “zabrinjavajući”:

“Nećemo poboljšati nivo jednakosti za romske zajednice, ako ne postoji konkretna vremenska linija sa adekvatnim resursima koji su namijenjeni za tu svrhu”, dodala je. “Do danas je zabrinjavajući nedostatak napretka koji nije postignut na mnogim nivoima.”

Izvještaj je prepoznao nekoliko ključnih stvari:

-Za razliku od većine europskih vlada,  britanska vlada još uvijek nije uspostavila Nacionalnu strategiju za integraciju Roma, uprkos brojnim preporukama u međunarodnim ugovorima (koje su od vlade Velike Britanije zatražile da to učine) i ponovljene zahtjeve nevladinih romskih organizacija.

Vlada Velike Britanije nastavlja da se drži stavova da postojeći zakoni i politike već pružaju zaštitu populaciji Roma i da će na taj način promovisati integraciju – iako ovo nije iskustvo članova zajednice i njihovih reprezentativnih organizacija. Shodno tome,  romska zajednica i dalje ostaje marginalizovana, pokušavajući da zadovolji svoje potrebe i podstaknu integraciju koja je obimna i slabo finansirana.

-Ne postoji sistematsko rješenje za uključivanje Roma u centralnu vladu i postoji vrlo malo dokaza o tome da su Romi dio lokalne vlasti. Slično tome, u pogledu promovisanja osnaživanja i učešća romskih zajednica, malo je specifičnih inicijativa, osim nekoliko pilot programa, za čiju realizaciju su najviše zaslužne nevladine organizacije.

-Postoji jasna nedosljednost pri prikupljanju podataka u vezi Roma u zvaničnim statistikama.

-Uprkos britanskom zakonodavstvu protiv diskriminacije, dokazi pokazuju da se diskriminacija i rasizam prema Romima nastavljaju širom Velike Britanije.

-Negativno medijsko izvještavanje o romskim zajednicama, zajedno sa agendom “lokalizama”, aktivan “anticiganski” stav nekih nacionalnih i lokalnih političara, dovode do pogoršanja situacije.

-Postoji nedostatak strukturiranog pristupa u borbi protiv anticiganizma koji se često izostavlja iz diskusija o rasizmu.

-Rasizam prema većini etničkih manjinskih grupa sada se manje izražava u javnosti i široko se smatra neprihvatljivim. Međutim, rasizam prema zajednicama Roma i dalje je čest i često je očigledan. Osim toga, negativna medijska pokrivenost i otvorene rasističke izjave lokalnih i nacionalnih političara doprinose širenju neznanju i predrasuda.

-Iako je Vlada Velike Britanije usvojila mjere politike za otklanjanje govora mržnje, potrebna je jasnija strategija za djelovanje protiv medija (uključujući socijalne medije) ili pojedinaca koji podstiču diskriminaciju i rasizam protiv romskih zajednica i pojedinaca.

Drugi izvještaj koji je u izradi će biti predstavljen u decembru ove godine i bit će fokusiran na ključne oblasti stanovanja, obrazovanja, zapošljavanja i zdravlja.

Ukoliko napravimo neku vrstu paralele između Velike Britanije i naše države, možemo pronaći zajednički sadržalac koji se po nekoj matrici javlja u obe zemlje. Ovdje govorimo o negativnom medijskom izvještavanju koji sve predrasude o Romima drži vrlo čvrsto utemeljenim u svjesti većinskog stanovništva.

Generalno, koliko je položaj bosanskohercegovačkih Roma bolji, ostaje da se procijeni. U Bosni i Hercegovini jeste uspostavljena Nacionalna strategija za integraciju romske zajednice, ali njena realizacije je daleko od idealne.

Sa, ili bez startegije, pred Romima širom Europe, tek predstoji borba za postizanje ravnopravnog položaja i prihvaćenost u društvu.

(portal-udar.net/travellerstimes.org.uk)