Sinno: Smanjiti diskriminaciju promoviranjem socijalne inkluzije

2317

Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Khaldoun Sinno kazao je da se promoviranjem socijalne inkluzije smanjuje diskriminacija te da EU pomaže BiH u iznalaženju rješenja za probleme socijalne inkluzije.

To je kazao na jednodnevnom seminaru o inkluziji Roma u BiH kojeg su danas u Sarajevu organizirali Ured Evropske unije u BiH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Na današnjem sastanku, dodao je Sinno, žele pružiti realistične prijedloge za socijalnu inkluziju Roma u bh. društvu te kako se boriti protiv diskriminacije.

Istakao je da su proteklih deset godina utrošili oko sedam miliona eura za rješavanje pitanja socijalne inkluzije, u okviru kojih su i izgradili oko 300 stambenih jedinaca.

Pomoćnica ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Saliha Đuderija istakla je da je seminar prilika da se razmotri ostvareni napredak u pogledu provedbe dogovorenih operativnih zaključaka sa seminara o inkluziji Roma koji je održan u januaru 2018. godine, kao i da se razgovora o konkretnim mjerama koje imaju za cilj poboljšanje socijalne inkluzije Roma u BiH.

– Diskusija će se fokusirati na konkretna tematska područja: upis u matične knjige, borbu protiv diskriminacije, ravnopravnost polova,  stambeno zbrinjavanje, obrazovanje, zapošljavanje, socijalna pitanja i zdravstvena zaštita Roma u BiH – kazala je.

Istakla je značaj održavanja seminara jer je BiH prošle godine potpisala Deklaraciju za integraciju Roma koju su prihvatile sve zemlje zapadnog Balkana, čime se preuzeli veliki broj vrlo mjerljivih obaveza.

Savjetnica za romska pitanja pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Marta Garcia Fidalgo kazao je da se takvi seminari održavaju svake dvije godine, ne samo u BiH, već u svim zemljama proširenja, jer je to jedan od ključnih prioriteta proširenja.

– Neki od prioriteta su već realizirani, a neki ne. Ali iz neostvarenih rezultata su naučene lekcije. Svi nivoi vlasti moraju surađivati u svim sektorima kao što su obrazovanje i socijalne usluge kako bi se situacija poboljšala – istakla je.

Predsjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH Dervo Sejdić zahvalio je resornom ministarstvu i Delegaciji EU u BiH što već deset godina rade na provedbi politika socijalnog uključivanje Roma u BiH.

Izrazio je očekivanja da će današnji seminar dati rezultate i upute kao da se ponašaju i šta da rade u naredne dvije godine, te šta bi mogli realizirati u okviru bh. političke stvarnosti.

Na seminaru će učestvovati i predstavnici lokalnih vlasti te nevladinih i međunarodnih organizacija.

(Agencije)