20 miliona KM za zapošljavanje u Kantonu Sarajevo, uključeni i Romi

349

Za namjenu programa sufinansiranja predviđeno je skoro 20 miliona KM, a do kraja ovog mjeseca će biti raspisan javni poziv, saopćeno je.

“Naš plan je jasan, želimo omogućiti za što više nezaposlenih osoba mogućnost za zaposlenje. Ove godine imamo niz programa i mjera koji će dodatno povezati poslodavce i nezaposlene osobe, dati im prilike i pružiti podršku koju zaslužuju”, istakao je Tomislav Martinović, direktor JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Programi su koncipirani sa fokusom na poslodavce iz različitih sektora.

“Sljedeće sedmice ćemo predstaviti nove programe i na taj način približiti svima koje su beneficije i prednosti svakog od njih. Programima pokušavamo obuhvatiti većinu slabo upošljivih kategorija kao što su mladi bez radnog iskustva, žene, osobe koje su dugoročno nezaposlene, socijalno ugrožene kategorije i slično“, dodao je Martinović.

Kako je naveo direktor Službe, programima su predviđena sufinansiranja zapošljavanja i osoba koje žele pokrenuti vlastiti biznis, dati mogućnost pripravnicima, osobama koje su već duže vrijeme nezaposlene (7 godina i više), sufinansiranje zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca te osoba iz slabo upošljivih kategorija.

Pored programa zapošljavanja planirani su i programi samozapošljavanja nezaposlenih osoba koje imaju najmanje deset godina radnog staža, te prvi put program sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba do 35 godina života na 18 mjeseci, kao i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pripadnika romske populacije, djece i supružnika djece sa invaliditetom od 60 % i više, itd.

U ovu skupinu spada i sufinanciranje zapošljavanja članova domaćinstva u kojem ni jedan član nije zaposlen, samohranih roditelja, staratelja i hranitelja i njihove djece, samozapošavljanje roditelja djece sa posebnim potrebama i roditelja teško bolesne djece, žrtava nasilja, žrtava nasilja u porodici i djece žrtava nasilja, liječenih ovisnika o psihoaktivnim supstancama, bivših štićenika domova za nezbrinutu djecu i korisnika javnih kuhinja.

Korisnici programa će biti svi poslodavci koji su registrovani u KS, koji redovno izmiruju svoje obaveze i koji će iskazati svoj interes za zapošljavanje nezaposlenih osoba.