Zapošljavanje i samozapošljavanje Roma na području TK-a

2101

Fond otvoreno društvo BiH putem Roma programa, podržava projekte koji doprinose poboljšavanju uslova života Roma u Bosni i Hercegovini, a posebna pažnja se posvjećuje zapošljavanju, stanovanju, zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju Roma.

Jedan od projekata koji je Fond podržao ove godine, predložilo je udruženje “Sretni Romi” iz Tuzle, a radiće ga sa partnerskom organzacijom “Bahtalo ilo” iz Banovića.

Projekat je fokusiran na Rome i Romkinje od 18 do 40 godina, koji će aktivno raditi na pronalaženju zaposlenja po Javnom pozivu za zapošljavanje i samozapošljavanje.

-Na području Općine Tuzla, 90 procenata Roma je nezaposleno niti ima stalna primanja, a naša namjera je da se to promijeni. Ideja je da Romi apliciraju kroz programe samozapošljavanje. Što se tiče Općine Banovići, 92 procenata Roma je nezaposleno, niti ima stalna primanja. I ovdje ćemo gledati da se što veći broj Roma zaposli kroz program samozapošljavanje i u Rudniku mrkog uglja Banovići. U javnim institucijama nema čak ni jednog procenta zaposlenih Roma, iako je zakonom predviđeno da jedan dio bude iz reda manjina, rekao je Osman Biberović  presjednik udruzenja “Sretni Romi”.

Projektom je planirano da se kroz Javni poziv identifikuju radno sposobni Romi od 18 do 40 godina sa područja općina Tuzla i Banovići, ali i svi drugi Romi koji žele da apliciraju za program samozapošljavanja.

U isto vrijeme, radiće se na pronalaženju zainteresovanih poslodavaca, te će sa istima biti potpisani sporazumi kojim će mladi dobiti mogućnost sticanja radnog iskustva i ostvarivanje drugih olakšica.

Realizacije projekta počela je prvog jula i trajat će do kraja novembra ove godine.

(portal-udar.net)