70 posto djece iz romskih porodica nema pristup obdaništima i predškolskom obrazovanju kao i sportskim i kulturnim događajima

382
foto: Terimakasih0 (Pixabay)
foto: Terimakasih0 (Pixabay)

Zbog socijalne isključenosti Roma, cijele porodice u regionu ali i šire u Evropi, nalaze se na marginama društva. Većina romskih građana nije u mogućnosti da učestvuju u ekonomskim, socijalnim i kulturnim trendovima, a ovakva situacija rezultovala je siromaštvom, te nedostatkom obrazovanja i zapošljavanja.

Iako postoji zabrinutost za inkluziju Roma na evropskom nivou, prisutan je značajan jaz u znanju o statusu djece mlađe od šest godina koja u tom periodu dobijaju ključna znanja i pravila ponašanja koja ih često određuju kroz cijeli život. Ovaj nedostatak podataka ometa razvoj odgovarajućih politika i programa za poboljšanje njihove situacije.

Kako bi unaprijedila rješavanje ovih problema, Inicijativa Romske mreže za razvoj u ranom djetinjstvu  (Romani Early Years Network – REYN) provela je istraživanje o ranom djetinjstvu, studiju koja baca svjetlo na malu romsku djecu i njihove roditelje širom Evrope. Studija objedinjuje podatke o ranom djetinjstvu koji se odnose na Rome iz 11 zemalja.

Predškolsko obrazovanje u Bosni i Hercegovini je iznimno slaba karika u obrazovnom sistemu. Iako je u proteklim godinama došlo do povećanja broja romske djece koja pohađaju osnovnu školu, u istom periodu došlo je do povećanja broja djece koja napuštaju školu. Također, kvalitet obrazovanja za romsku djecu slabiji je u odnosu na drugu djecu, a podrška koju dobijaju je nedovoljna. Brojna romska djeca ne idu redovno u školu i diskriminirana su.

Proces EU integracija u BiH rezultovao je donošenjem pojedinih zakona kojim su obuhvaćeni i problemi u razvoju djece, ali i dalje postoje brojne prepreke kao što je nedostatak svijesti kod donosioca odluka kao i nedostatak finansijskih sredstava.

REYN istraživačka studija koju su vodili romski istraživači, uključivala je i stručnjake za rano djetinjstvo koji su prikupljali podatke u 11 zemalja u kojima djeluju nacionalne REYN kancelarije među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Nedostatak dokaza o maloj romskoj djeci u Evropi koji oslikavaju njihov status i potrebe čini REYN istraživanje o ranom djetinjstvu jedinstvenim dokazom koji naglašava važnost ranog uzrasta, kao i koji utiče na program određivanja prioriteta i ulaganja u romsku djecu predškolskog uzrasta.

REYN studija o ranom djetinjstvu započeta je 2021. godine i rađena je u partnerstvu sa romskim studijskim grupama (CEG) na CREA – Univerzitetu u Barceloni.

Pokrivajući pet ključnih područja koja utiču na razvoj djeteta, kao što su zdravlje, higijena i ishrana, sigurnost i sigurnost, kao i rano učenje i životna sredina, studija analizira strukturalne i nove probleme koji su se mogli proširiti tokom krize COVID-19, što je dovelo do povećanje nejednakosti i socijalne isključenosti.

U istraživanju koje je provedeno u BiH učestvovalo je 50 romskih porodica sa malom djecom, do šest godina starosti, i 30 profesionalaca koji rade sa porodicama. Ključni rezultati za BiH pokazuju da su građani romske nacionalniosti u znatno lošijem društvenom položaju u odnosu na etnički većinsko stanovništvo odnosno podatke u BiH sa kojima raspolažu razne socijalne službe.

Tako se 56 posto romske djece, odnosno njihovih roditelja, suočava se sa diskriminacijom prilikom pristupa javnim službama kako bi ostvariliu svoja društvena ili zdravstvena prava i potrebe.

Gledaći obrazovni status roditelja, završeno osnovno obrazovanje ih ima 28%, srednju školu 10%, višu školu 6% dok čak 56% nisu išli u školu ili, ako su krenulu, nisu je završili. Niko od anketiranih nije završio fakultet. Još porazniji je radni status. Samo 4 posto anketiranih je zaposleno, 90 posto je nezaposleno, a 6 posto je penzinionisano ili nije sposbno za rad.

64% porodica sa malom djecom zavise o finansijskoj podršci institucija odnosno namjenskim javnim sredstvima. 27 posto porodica sa malom djecom nema pristup toploj vodi.

Kada je u pitanju zdravlje, 47% djece nije primilo sve potrebne vakcine za njihove godine. 42 posto majki je pušilo tokom trudnoće. Samo 20% porodica je zatražilo podršku kada je emocionalno uznemireno, što je zadnjih godina postala česta praksa kod značajnog dijela većinske populacije u regionu. U tih 80% porodica koje nikada nisu tražile podršku, 35% ne zna, ili nema kome, da se obrati.

69% ispitanika ima pristup socijalnoj/zdravstvenoj zaštiti dok oko 31 posto nema pristup nikakvom osiguranju. 42% porodica smatra da mjesto ili susjedstvo u kojem žive nije bezbjedno za njihovu djecu.

Kada je u pitanju rano učenje romske djece, barem one kod ispitanika, 42% je reklo da nema pristup ni jednoj od ponuđenih vrsta usluge. Tako sportskim centrima pristup nema čak 78 posto djece, pozorištima 76 posto, bibliotekama 67 posto, a obdaništima i predškolskim ustanovama 66 posto.

U čak 92% slučajeva majke su glavne starateljice djece u njihovoj porodici odnosno vode najveću brigu. A 42% majki, po ovom istraživanju, ne dobije dovoljno podrške drugih članova porodice.

Upravo ovi podaci pokazuju opravdanost djelovanja REYN mreže sa ciljem podrške romskoj djeci koja okuplja  stručnjake, aktiviste i 11 država Evrope. U BiH je još uvijek potrebno raditi na svjesnosti o važnosti ranog razvoja djeteta i pružanju podrške u poboljšanju obrazovanja za romsku djecu. Ciljevi i svrha postojanja ove mreže je da posluži kao profesionalna, inkluzivna, obrazovna i razvojna zajednica u okviru koje će sarađivati romski i ne-romski članovi. Oni će raditi zajedno kako bi razvili vještine i dobre prakse, uspostavili efikasna partnerstva i podržavali profesionalni razvoj, a sve sa ciljem da se obezbijedi i posveti dovoljno pažnje i njege svakom djetetu.

Projekat REYN-a BiH predvodi udruženje „Kali Sara – Romski informativni centar“, a partneri na projektu su Centar za obrazovne inicijative – Korak po korak i Centar za zastupanje građanskih interesa. REYN u BiH ima skoro 100 članova. To su profesionalnci iz oblasti obrazovanja (odgajateljice, učitelji i učiteljice, psiholozi, pedagozi i savjetnici) kao i aktivisti romskih i neromskih organizacija civilnog društva kao i ekperti koji su fokusirani na pitanja ranog dječijeg razvoja, a dolaze iz oblasti zdravstva, kulture, umjetnosti itd.. REYN BiH je I dalje otvoren za sve pojedince, institucije, organizacije i asocijacije.

REYN International, u okviru koje je i BiH, podržavaju Fondacija za otvoreno društvo (Open Socitety Fund), Unicef I World Vision.