8. mart prilika da se skrene pažnja na težak položaj Romkinja

393

Udruženje za razvoj i edukaciju mladih „Siguran korak“ iz Bijeljine radi na tome da život Romkinja učini lakšim, rekao je direktor Udruženja Milenko Jovanović.

Na Dan žena, 8. mart, ovo udruženje je petu godinu zaredom organizovalo uličnu akciju podjele karanfila na Gradskom trgu u Bijeljini.

„Akcija je nastala s ciljem da se kroz niz aktivnosti koje će se implementirati narednih mjesec dana ukaže na položaj žena s posebnim akcentom na Romkinje iz Bijeljine i važnost njihovog uključenja u javne tokove života našeg grada“, kazala je Begzada Jovanović, romska medijatorica.

Naglasila je da je Mjesec dana ženskog romskog aktivizma pokrenut iz razloga jer su Romkinje u Bijeljini izložene višestrukoj diskriminaciji.

„Kako bi skrenuli pažnju na položaj Romkinja u našem društvu, tokom mjeseca marta bit će organizovano održavanje uličnih akcija, sastanci sa predstavnicima institucija na lokalnom nivou te događaji u zajednicama“, rekla je Jovanović.

Iz ovog udurženja naglasili su da svake godine pokušavaju skrenuti pažnju javnosti na probleme sa kojima se suočavaju Romkinje, kako bi njihov život bio bar malo poboljšan. Kažu da pomaka ima, ali da nije veliki.

„Još su žene neaktivne dovoljno u društvenom životu. Mjesec dana ženskog romskog aktivizma počinje sa ovom akcijom, a završiće se simbolično sa osmim aprilom, Svjetskim danom Roma“, rekla je Jovanović.