Platforma Mapiraj.ba objedinit će sve slučajeve krašenja ljudskih prava u BiH

Platforma omogućava praćenje potreba i interesa svih učesnika informacionog procesa i to novinara koji proizvode informacije i medijske zajednice generalno te građana, civilnog društva i lokalnih institucija vlasti koji dobijaju informacije ili su subjekt informiranja

2352
Foto Fena/Hana Imamović

Platforma Mapiraj.ba koju je kreiralo Udruženje BH novinari, u saradnji s Evropskom federacijom novinara i Centrom za edukaciju ProEduca, uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini, objedinit će sve slučajeve kršenja ljudskih prava u BiH.

Ta platforma predstavljena je danas u Sarajevu novinarima, predstavnicima civilnog društva i različitih bh. institucija, a sve ove kategorije društva trebale bi doprinijeti unapređenju platforme koja nudi internetske alate za sistemsko praćenje i javno prezentiranje slučajeva kršenja ljudskih prava novinara i svih drugih građana, posebno ranjivih i marginaliziranih grupa.

Osim toga, po prvi put u BiH ova platforma omogućava praćenje potreba i interesa svih učesnika informacionog procesa i to novinara koji proizvode informacije i medijske zajednice generalno te građana, civilnog društva i lokalnih institucija vlasti koji dobijaju informacije ili su subjekt informiranja.

I jednoj i drugoj društvenoj grupi se krše osnovna ljudska prava, ali se također se pojavljuju u ulozi onih koji narušavaju prava drugih – novinari putem neprofesionalnog izvještavanja i diskriminiranja u medijskim sadržajima, građani kroz upotrebu govora mržnje na društvenim mrežama i online portalima te institucije vlasti kroz individualni i kolektivni pritisak na određene medije i novinare.

Generalna tajnica Udruženja BH novinari Borka Rudić kazala je da se platforma predstavlja u najboljem trenutku kada je bh. javnost fokusirana na najavljenu Povorku ponosa kojom pripadnici LGBTIQ zajednice traže upravo poštovanje i zaštitu njihovih ljudskih prava.

I ovo je primjer u kojem smo postali svjesni koliko je važno da su mediji, institucije vlasti i civilno društvo ujedinjeni u odbrani ljudskih prava. Potrebno je razumjeti važnost principijelne zaštite ljudskih prava, a ne samo na to gledati iz lične perspektive, zajednice ili organizacije za koju radimo – dodala je.

Platforma Mapiraj.ba dio je projekta “Mediji za ljudska prava” u okviru kojeg je urađeno nekoliko istraživanja o stanju ljudskih prava prije svega novinara, žena žrtava nasilja smještenih u sigurne kuće i povratnika.

Istraživanja je uradio Srđan Puhalo koji je napomenuo da su rezultati za sve tri kategorije zabrinjavajući te svaka od tih grupa društva treba unapređenje u zaštiti svojih prava.

Novinari su suočeni s činjenicama da im se ne uplaćuje zdravstveno osiguranje i staž, a trpe i različite pritiske, žene žrtve nasilja s druge strane trebaju ekonomsko osnaživanje, a povratnici imaju niz problema s kojima se suočavaju u sredinama gdje su pripadnici manjinske nacionalne zajednice poput nezaposlenosti, manjka zdravstvene zaštite i odlaska mladih.

Rezultati istraživanja bit će objavljeni na platformi, koja će se i u drugim segmentima biti unaprijeđena podacima koji će se i u narednom periodu prikupljati.

Partneri zajedno rade na uspostavljanju međusektorskih mreža i jačanju saradnje organizacija civilnog društva, medija i institucija vlasti u promociji i zaštiti ljudskih prava, te njihovoj zajedničkoj edukaciji o standardima i politikama Evropske unije u oblasti ljudskih prava i demokratije.

Kako je najavljeno, na kraju godine bit će objavljena Bijela knjiga ljudskih prava koja će donositi podatke o kršenju svih ljudskih prava u BiH, a ovo bi trebala biti praksa te bi knjiga trebala biti objavljivana svaki dvije ili tri godine.

(FENA)