Romi u Zavidovićima očekuju bolje dane i rješavanje problema

3814
Muhamed tahirović (Foto: portal-udar.net)

U Zavidovićima je održana panel diskusija na temu “Romi u Zavidovićima – različitost je bogatstvo’’ i “Integracija Roma u naše društvo’’. Ovom prilikom mnogi učesnici, među kojima su kao gosti prisustvovali visoki zvaničnici Evropske komsije u BiH i predstavnici OHR-a, kao i Vlade Zeničko dobojskog kantona, upoznati su sa brojnim problemima ove populacije.

Na težak položaj Roma u Zeničko dobojskom kantontu ali i općenito  u cijeloj državi, pažnju panel diskusijom skrenuli su iz udruženja Roma ‘’Srce istine’’ iz Zavidovića.

“Zamislite kad  još uvijek, nakon 10-15 godina samo jedan Rom radi, veliki  broj djece je  napustilo škole , mnogi Romi nemaju od čega da žive, ustvari oni preživljavaju’’ rekao je Muhamed Tahirović predsjednik udruženja Roma ‘’Srce istine’’

Akcioni planovi za integraciju Roma usvojeni su na državnom, ali ih je teško implementirati na lokalnom nivou. Preporuka Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je da se problem spusti na lokalni nivo, da bi općine same izgradile akcione planove. Iako strategija podrške Romima ne postoji na nivou kantonu, vlada ZDK kantona uključena je kroz inkluziju Roma u društvu, ipak rezultati još uvijek nisu zadovoljavajući.

“Smatramo da ćemo morati na neki naćin uvesti pojam pozitivne diskriminacije u smislu zapošljavanja Roma jer je to naveći problem”, rekao je Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

Učesnici panel diksusije izrazili su očekivanje da će upravo podnošenje incijative za implementaciju usvojene Strategije za Rome i uspostavljanje mehanizma saradnje između lokalne i romske zajednice, u konačnici rješiti mnoge probleme ove zajednice.

(portal-udar.net)