Abdrakhmanov naglasio značaj poštovanja prava pripadnika nacionalnih manjina

338

Predsjedavajuća Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH Alma Čolo i zamjenik predsjedavajuće Interresorne radne grupe Sredoje Nović razgovarali su danas sa visokim komesarom OSCE-a za nacionalne manjine Kairatom Abdrakhmanovim, koji boravi u višednevnoj radnoj posjeti BiH.

Zahvaljujući se na značajnoj podršci koju predstavnici Misije OSCE-a i ODIHR-a pružaju Bosni i Hercegovini, predstavnici Interresorne radne grupe upoznali su visokog komesara OSCE-a za nacionalne manjine s radom ovog tijela i razgovorima koji su u posljednjih nekoliko mjeseci vođeni u vezi sa izmjenama Izbornog zakona BiH i ograničenim ustavnim promjenama.

Uz ocjenu da dogovor nije postignut, te da BiH ima kompleksan ustavno – pravni sistem sa dominantnom ulogom konstitutivnih naroda, naglašena je potreba da se nacionalnim manjinama, u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju “Sejdić i Finci”, omogući kandidovanje i učešće u izbornom procesu na svim nivoima. Bilo je riječi i o pitanju izbora članova Centralne izborne komisije BiH, kao i povremenim zloupotrebama u vezi sa promjenom nacionalnog izjašnjavanja u toku jednog izbornog ciklusa.

Iskazujući razumijevanje za različite političke pozicije unutar BiH u vezi s ovim pitanjem, visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine Kairat Abdrakhmanov naglasio je značaj poštovanja demokratskih standarda i ljudskih prava, posebno prava pripadnika nacionalnih manjina, te podsjetio da je prepoznavanje značaja svakog građanina i svakog identiteta suština dobrog upravljanja, te kriterijum i standard kojeg propisuje i Evropska unija.

Visoki komesar OSCE-a najavio je da će ta međunarodna organizacija nastaviti da sarađuje sa institucijama vlasti u BiH na svim nivoima, kao i da pruža konkretnu partnersku podršku u vezi sa daljom demokratizacijom institucija i poboljšanjem izbornog procesa, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.