Abduzaimović: Ministar obrazovanja ZDK nije stvorio preduslove za izučavanje romskog jezika u školama

669
Emir Abduzaimović

Aaktivista za prava  Roma, Emir Abduzaimović, reagirao je na izjave ministra obrazovanja ZDK Spahije Kozlića, za naš portal Udar.

„Ne sporim rad i doprinos dr.sc. Spahije Kozlića obrazovnom sistemu Zeničko-Dobojskog kantona, međutim moram istaknuti određenu dozu rezerve i kritičnosti u pogledu navoda iznesenih u sinoćnjem intervjuu. Prije svega, kako i sami čitaoci mogu zaključiti, većina pozitivnih pomaka koji su postignuti u obrazovanju romske djece, a koje u intervjuu ističe ministar, postignuti su za vrijeme mandata prijašnjih ministara, a ne za vrijeme mandata akutelnog ministra“, kazao je Abduzaimović.

Također, kako je i navedeno u intervjuu, većina pozitivnih pomaka na ovome planu ostvarena je zahvaljujući sredstvima nevladinog romskog sektora, a ne sredstvima Ministarstva.

„Lično smatram i da je porazno da ministar u sada već trećoj dekadi 21. vijeka govori o potrebi podizanja svijesti o obrazovanju kod roditelja romske populacije. Valjda je ta priča trebala davno biti završena. Ministar uopće ne spominje u intervjuu da romska djeca, kao i djeca pripadnici ostalih nacionalnih manjina, koja žive u Zeničko-Dobojskom kantonu, nemaju priliku učiti romski jezik u školama koje pohađaju. Prema procjeni nevladinog sektora (OCD –a u kojem sam lično bio angažiran) čak 98% djece pripadnika romske populacije ne poznaje ni osnovnu terminologiju svog autohtonog jezika“, rekao je.

Dodao je da ministra dr.sc. Kozlića podsjeća na to da Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina (Službeni glasnik BiH, broj 24/03) nalaže kantonima obavezu da pripadnicima nacionalnih manjina osiguraju uvjete za izučavanje svog autohtonog jezika, književnosti, historije i kulture, kroz dodatnu nastavu, ukoliko roditelji to zatraže.

Također je kazao da se istim Zakonom nalaže kantonima da radi ostvarivanja naprijed pomenutog prava, osiguraju finansijska sredstva za osposobljavanje nastavnika koji će izvoditi nastavu na jeziku nacionalne manjine, štampanje udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, te osiguraju prostor za izvođenje takve dopunske nastave nacionalnim manjinama.

„Ovdje je bitno istaći da, ukoliko bi se sutra istaknuo takav jedan zahtjev (a za što postoji mogućnost, npr. u OŠ Miroslav Krleža ili OŠ Hasan Kikić – škole koje pohađa veći broj romske djece), ne bi se moglo krenuti u realizaciju istog kroz nekoliko narednih godina.
Zašto? Zato što je, uz pretpostavku da su obezbjeđena finansijska sredstva, potrebno izvjesno vrijeme, i nekoliko godina – da se uradi sistematizacija gradiva koje bi se obrađivalo na takvoj jednoj dopunskoj nastavi, da se iškoluje potreban kadar koji bi nastavu držao na romskom jeziku, te da se shodno sistematizaciji gradiva pristupi i štampanju udžbenika. Nažalost, i sam ministar zna da Ministarstvo na čijem se čelu nalazi, nije uradilo ništa po pitanju prava romske djece, ali i djece pripadnika ostalih nacionalnih manjina, da u sistemu redovnog školovanja kroz dopunsku nastavu uče o svom narodu, kulturi, običajima, jeziku i tradiciji“, dodao je Abduzaimović.

Kako kaže, upravo iz ovog razloga je i došlo do skoro, pa potpunog, asimiliranja pripadnika

nacionalnih manjina među većinske narode u Bosni i Hercegovini.

Naglasio je da je ovakvo stanje najviše došlo do izražaja na posljednjem održanom popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, gdje se većina Roma koji žive na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona izjasnila kao pripadnici nekog od većinska tri naroda koji žive u Bosni i Hercegovini.

„Zato, kada ministar sljedeći put bude isticao ‘nekakve’ zasluge za njegov angažman u pogledu poboljšanja položaja romske djece, neka ima na umu da je ministar skoro već četiri godine, te da za vrijeme svog mandata nije uradio najvažniju stvar za romsku djecu u obrazovnom sistemu ZDK – stvaranje preduslova za izučavanje romskog jezika u školama! Imao je priliku napraviti historijsku prekretnicu, a ovako postao je samo još jedan od ministara u nizu – koji ponavljaju isprazne floskule o ‘tobožnjoj’ brizi za romsku djecu,“ zaključio je Abduzaimović u svojoj reakciji, te izrazio nadu da će i ministarstvo na čijem se čelu nalazi ministar konačno izdvojiti određena sredstva, pa krenuti u implementaciju sličnog projekta, „a ne većim dijelom oslanjati se na sredstva nevladinog sektora.“


Autor ove rekacije je Aaktivista za prava  Roma, Emir Abduzaimović.
Stavovi izneseni u ovom pismu su stavovi autora, koji ne moraju nužno biti i stavovi redakcije portala Udar.