Aleksandar Mašić o problemima romske populacije

967

Savez Roma Republike Srpske radi na realizaciji projekta Pomoć osobama koje su preživjele Drugi svjetski rat. Ovaj projekat koji finansira Njemačka, Savez sprovodi u u partnerstvu sa Udruženjem ”Romale Kakanj” i Udruženjem Roma Tuzla. Prema podacima nosioca projekta, lica kojima je ova pomoć neophoda na području Bosne i Hercegovine ima oko oko 250, dok u samoj RS ih je 60.

Ovaj projekat se realizuje na području cijele Republike Srpske, a ogleda se u podjeli higijenskih i prehrambenih paketa – rekao je za Portal Udar Aleksanadar Mašić, predsjednik Saveza Roma RS.

Riječ je o izuzetno starim osobama koji su doživjele patnje, progone i logore za vrijeme Drugog svjetskog rata, a činjenica je da romska populacija se i danas susreće sa izuzetno teškom ekonomskom situacijom.

Za sada to je projekat koji mi imamo i na taj način im možemo pomoći. Nažalost imamo i ugroženije populacije koji su i mlađe životne dobi, ali trenutno nemamo nikakvu pomoć za njih. Nastojimo da vidimo šta možemo da pomognemo mlađoj populaciju ove godine, prije svega za ljude od 50 do 60 godina i socijalne slučajeve i lica iz višečlanih porodica – kaže Mašić.

Akcioni plan za Rome u RS i problem nezaposlenosti

Osim ovog projekta, Savez Roma RS sprovodi završne aktivnosti na izradi Akcionog plana 2021-2024. koji je veoma bitan za romsku zajednicu.

U Republici Srpskoj kada je u pitanju zapošljavanje Roma, moram da kažem da je katastrofalno stanje. Sredstva koja dodjeljuje Vijeća ministara BiH za podsticaj zapošljavanja Roma su neredovana. Za 2019. godinu nismo dobili sredstva koja se dodjeljuju Zavodu za zapošljavanje u svrhu podsticaja firmi da zapošljavaju Rome. Od prošle i ove godine imamo njihovu pomoć. Sve je manji broj zainteresovanih firmi i preduzetnika koji bi zaposlili Rome. Objavljen je Javni poziv koji će biti otvoren do 17. marta 2021. godine, pa ćemo vidjeti da li će neka firma izraziti interes da uz podsticaj od države pomogne u zapošljavanju Roma i pomogne tako Romima u rješavanju njihovog najvećeg problema – kaže Aleksandar Mašić.

Kada je u pitanju Gradiška, govori Mašić, od 2019. ni je bilo pomaka i pomoći u zapošljavanju Roma, a stanje se od prošle godine nakon izbijanja epidemije pogoršalo, jer je  5 Roma dobilo su otkaz.

Ja ne znam u čemu je tu problem i zašto niko neće da zapošljava Rome i pored podsticaja koji se daju firmama i preuzetnicima. Možda je malo sredstava odvojeno za zapošljavanje, možda te firme jednostavno ne želi da zaposle Rome ili je nešto drugo u pitanju – kaže Mašić.

On dodaje da je jasna činjenica da sve je manji i manji broj firmi koji žele da zaposle Roma kako u državnom tako i privatnom sektoru. Ističe da nezaposleni Romi teško žive, bave se prikupljanjem i prodajom sekundarnih sirovina, te tekstilom, jer to je jedini način da prehrane porodicu.

Međutim i toga je sve manje tako da bi svi trebali da razmislimo kako i na koji način pomoći tim ljudima. Problem nezaposlenosti Roma u Republici Srpskoj, svakako najveći problem za Rome u našoj sredini. Ti ljudi nemaju nikakva mjesečna primanja, nemaju odakle da finansiraju svoje porodice tako da je situacija katastrofalna –  navodi Aleksandar Mašć, predsjednik Saveza Roma RS.

On je istako da predstavnici Saveza Roma RS imaju u planu da da u okviru nekih 10- 15 dana obiđemo cijelu Republiku Srpsku da vide kakve je stanje na ternu i da pokušaju nešto učiniti i uticati da romska populacija dobije neki posao.

Kada je u pitanju stameno zbrinjavanje Roma možemo da kažemo da je grad Bijeljina aplicirala i dobila 100.000 maraka. U Šamcu smo dobili oko 80.000 maraka, a aplicirala je i opština Lopare. Gradiška nije ni aplicirala tako da za ovu godinu imamo dosta opština koji neće sprovoditi program stambenog zbrinjavanja Roma –  ističe Aleksandar Mašić i naglašava da mu nije poznato, iz kojih razloga nisu aplicirale i ostale opštine i gradovi. Mašić ističe da je dosta dobro stanje u RS u oblasti obrazovanje Roma, koje kako kaže. ide svojim tokom.

Kao primjer navodi Gradišku gdje su sva romska djeca uključena u programe kada je u pitanju osnovno obrazovanje, od kojih troje učenika ide u srednje škole, dok je troje upisalo fakultete.

Saradnja sa Romima iz Federacije i institucijama

Aleksandar Mašić ističe da Savez Roma RS ima dobru saradnju sa udruženjima iz Federacije BiH.

Mi, Romi iz RS i Fedaracije BiH nastojimo da zajedničkim snagama radimo i rješavamo probleme naše populacije koja je najbrojnija i najugroženija u BiH. Kada je u pitanju Akcioni plan za Rome ili bilo koja dešavanja što se tiče romske populacije, pokušavamo na zajednički način da djelujemo i evo imamo jedan  projekat koji koji će se završiti možda za mjesec dana – kaže Alekandar Mašić.

Govoreći o aktelnoj pandemiji korona virusa, Mašić kaže da su Romi u RS osjetili posljedice korone. Neki su ostali bez stalnog zaposlenja, a neki su prležali koronu i, kako kaže, u Gradišci je bilo više takvih slučajeva, ali su imali adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

Romi u Republici Srpskoj imaju dobru zdravstvenu zaštitu, tako da su svi Romi koji su  prijavljeni na Biro za zapošljavanje imaju zdravstveno osiguranje i pravo da se liječe bez ikakvih problema – kaže Alekandar Mašić. Istakao je da bi nadležne institucije u RS  trebalo da povedu više računa o romskoj populaciji u rješavanju njihovih problema, jer u Republici Srpskoj, navodi on, da živi od 35 do 40 hiljada Roma.

(portal-udar.net)