Almasa Ahmetović: Govorili su da mi je bolje da se udam i udala sam se, ali za obrazovanje

Nakon završetka škole aktivno je počela volontirati u UG Omladinska romska inicijativa “Budi mi prijatelj” gdje je imala priliku da prisustvuje raznim seminarima, radionicama, koji su usko vezani za problematiku romske populacije na području općine Visok

2793
Almasa Ahmetović (Foto: privatna arhiva)

Almasa Ahmetović iz Visokog je još jedan primjer kako se vlastitim trudom, upornošću i željom za obrazovanjem, može doći do ispunjenja ciljeva i postati osoba koja se brine za budućnost romske zajednice.

Almasa se nakon završene frizerske škole prekvalifikovala i stekla zvanje ugostiteljskog tehničara.

„Iako sam upisala Mješovitu srednju školu „Hazim Šabanović“ izabrala sam ipak zanat,  tačnije struku frizer/vlasuljar. Od završne 3. godine sam počela aktivno da volontiram u UG Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ Visoko i kroz moje volontiranje, uprava samog Udruženja je insistirala i poticala me na moje dalje školovanje, a i na moju želju da završim 4. stepen, te da u bližoj budućnosti upišem višu stručnu spremu“, rekla je Almasa.

Almasa se tokom svog školovanja susretala sa mnogim poteškoćama, ali to nije umanjilo njen trud i zalaganje. Iz svih tih nedaća izašla je jača i još upornija nastavila da se bori do svog cilja.

„Moram priznati da je bilo teško. Tokom mog obrazovanja u srednjoj školi imala sam problema. Ljudi sa kojima sam dijelila klupu su me uvijek gledali drugačije. Uvijek sam se morala više truditi i “tuđe” priče, vrijeđanja samo pustiti da prođu kao da te riječi nisu nikada ni izgovorene. Žao mi je što su ljudi tako ogorčeni i što ne prihvataju sve što je drugačije, ali na svu sreću, imala sam podršku prvenstveno roditelja, profesora i prijatelja koji su bili moj oslonac i koji su bili uporniji od ovih što su me pokušavali sputavati u želji za obrazovanjem“, istakla je Almasa.

Mnogi nisu vjerovali da jedna Romkinja želi da se školuje i da kao takva može biti jednaka u cijelom društvu.

„Na početku je bilo teško, odmah su mi rekli „kako ti kao Romkinja možeš uspjeti“, govorili su mi da nemam šansu, da mi je bolje da se udam i udala sam se, ali za obrazovanje“, objašnjava Almasa.

Nakon završetka škole aktivno je počela volontirati u UG Omladinska romska inicijativa “Budi mi prijatelj” gdje je imala priliku da prisustvuje raznim seminarima, radionicama, koji su usko vezani za problematiku romske populacije na području općine Visoko.

Na tim radionicama Almasa je najviše radila na problematici djece i njihovog uključivanja u obrazovanje.

„Moja želja da radim sa djecom je ogromna. Poznajem mnogo mladih Roma i Romkinja koje zapravo rade taj posao, koji su spona između institucije i zajednice, to su zapravo Rom medijatori, bez obzira da li to bilo u obrazovanju, zapošljavanju“, naglasila je Almasa.

Nakon što je objavljen je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, UG Omladinska romska inicijativa “Budi mi prijatelj” Visoko, radilo je na lobiranju i asistenciji pri Javnom pozivu svim osnovnim školama na području općine Visoko, a nakon čega je osnovna škola „Kulin Ban“ u Visokom aplicirala i uposlila Almasu.

“Želim da budem ta spona između ustanova i zajednice, tj. da u saradnji i sa roditeljima ali i sa predstavnicima ustanova pomognem djeci, jer sva djeca zaslužuju jednako obrazovanje i zvanično sam postala Rom Medijatorica”, rekla je ona.

Almasa je za kraj razgovora poručila svim mladim ljudima da idu za svojim snovima i aktiviraju se, jer se samo tako postiže uspje, a volontiranje u NVO sektoru, može doprijenjeti izgradnji i osnaživanju.

(portal-udar.net)