Ambasadorica OSCE u BiH izrazila razumijevanje za romske probleme i obećala pomoć

207

Prenosimo u cijelosti saopštenje koje smo dobili od Derve Sejdića, aktiviste organizacije Kali Sara:

U utorak 26.04.2022. godine na moju inicijativu imao sam sastanak sa Ambasadoricom Misije OSCE-a BiH Kathleen Kavalec.

Gospođu Kathleen Kavalec informisao sam o radu udružnja “Kali Sara-Romski informativni centar” u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite Roma kao i inicijativama na uvođenju u obrazovni sistem izučavanja historije, kulture i jezika Roma te otvaranju Katedre za romski jezik.

Također sam je upoznao i sa mojim aktivnostima u okviru ogranične izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH te je u tom kontekstu pozvao na saradnju. Između ostalog informirao sam je o przentaciji prijedloga izmjene Ustava i Izbornog zakona na sjednici Vijeća nacionalnih manjine BiH te upućivanju Prijedloga Interresornoj komisiji za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH.

Ovu priliku iskoristio sam da razgovaramo i na temu uključivanja mladih Roma i žena Romkinja u tijela za zastupanje i predstavljanje Roma kao i reviziji Zakona o zašiti prava pripadnika Nacionalnih manjina u BiH te izmjenama Izbornog zakona o učešću nacionalnih manjina u općinskim i gradskim vijćima i skupštinama.

Gospođa Kavalec je uz zahvalnost na ponuđenoj saradnji te iscrpnom prezentiranju rada udruženja “Kali Sara-RIC” naglasila veoma bitan uticaj  “Kali Sare-RIC” u kreiranju, implementaciji i monitoringu politika za Rome u BiH te mojim aktivnostima u procesu reforme Ustava i Izbornog zakonodavstva BiH.

Na kraju razgovora zamolio sam gospođu Kavalac za pomoć rješavanja problema priključka na električnu i vodovodnu mrežu  kontejnerskog naselja u Rakovici u koje su izmješteni Romi iz Velike Aleje u općini Ilidža u oktobru prošle godine, što je gospođa Kavalec prihvatila naglašavajući da je neprihvatljivo da ljudi u današnje vrijeme žive bez vode i struje. Obostrano smo se složili da je potrebno uložiti dodatni napor kako bi se ovim porodicama Roma, ali i drugima, pružila konkretnija asistencija u cilju socijalizacije te uključivanja djece u obrazovni proces.