Analiza o zdravlju Roma u Hrvatskoj: Rađaju mlađe i više, respiratorne bolesti najčešće

886
Foto: Ilustracija

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s partnerima proveo je i objavio prvo veliko istraživanje zdravstvenog stanja i socijalnih odrednica zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine.

Kako su naveli, to je prvo takvo istraživanje koje bi trebalo dati jasan okvir, utemeljen na sustavnim podacima iz više izvora, i time dati osnovu za kreiranje kvalitetnih javnozdravstvenih politika usmjerenih na ovu ranjivu skupinu.

– Zdravlje i zdravstvenu zaštitu romske nacionalne manjine u velikoj mjeri određuje njihov društvenoekonomski položaj, pri čemu se romska populacija suočava s različitim izazovima povezanim s društvenom isključenošću i siromaštvom. Sve to izravno utječe na povećanje nejednakosti u zdravlju, a time i na razlike u korištenju zdravstvene zaštite i kvalitete života među osobama pripadnicima romske manjine i pripadnika opće populacije – navodi se u analizi.

Kao generalni zaključak nameće se činjenica da su na godišnjoj razini najčešći uzroci hospitalizacija kod muškaraca Roma bolesti dišnoga sustava, a u žena Romkinja najzastupljenije su bile hospitalizacije zbog trudnoće, porođaja i babinja.

– Naša analiza ide ukorak s drugim istraživanjima o demografskim razlikama između romskog i ostalog stanovništva. Potvrđeno je da Romkinje rađaju vrlo rano, da je broj poroda odnosno djece već od adolescentne dobi višestruko veći u odnosu na prosječnu populaciju i doprinosi znatnim demografskim razlikama između romskog i ostalog stanovništva – piše u analizi HZJZ-a.

Prema navedenim podacima, ukupne stope pobačaja i legalno induciranih prekida trudnoće među romskom populacijom u zemlji su dva do tri puta više u odnosu na opću populaciju žena generativne dobi – kazali su istraživači.

Analiza se pak bavila i osobama s invaliditetom u romskoj populaciji. Najviše ih je u Međimurskoj županiji 1362 koja ujedno broji i najviše pripadnika te manjine u čitavoj zemlji, gotovo 7000.

Također, po županijama se radila i analiza onih oboljelih od dijabetesa.

Kad je riječ o osobama otpuštenima s liječenja zbog zabilježenih mentalnih bolesti, bilo ih je četvero na ukupno 136 u čitavoj zemlji.

Među zaključcima analize navedeno je i da je ta skupina vrlo ranjiva.

– Romi koji pripadaju navedenim podskupinama višestruko su ranjivi pa pristupi unaprjeđenju njihova zdravlja zahtijevaju posebnu pažnju i specifične pristupe. Pored navedenog, u kontekstu sveobuhvatnog pristupa zdravlju, potrebno je kontinuirano unaprjeđivati i druge segmente poput prevencije zaraznih bolesti i povećanja zdravstvene pismenosti i informiranosti Roma u Republici Hrvatskoj.