Angeli Merkel dodijeljena Evropska nagrada za građanska prava Sinta i Roma

Nakon što je prvi put preuzela dužnost 2005. godine, neprestano se zalagala za veću svijest o manjinskim pravima i, u raznim situacijama, obilježavala je holokaust nad Sintima i Romima u Evropi za vrijeme Drugog svjetskog rata

585
Angela Merkel

Kancelarki Merkel je krajem prošlog mjeseca dodijeljena Evropska nagrada za građanska prava Sinta i Roma.

Predsjedavajući Centralnog vijeća njemačkih Sinta i Roma, Romani Rose, izjavio je da je kancelarka pridonijela tome da pravna situacija Sinta i Roma u Njemačkoj može biti primjer za cijelu Evropu.

Rekao je da se Merkel, kao niko drugi, zalagala za otvorenu, demokratsku Evropu koja se obavezala na vladavinu zakona. Zbog svoje neposrednosti, dive joj se mnogih ljudi, naročito Sinti i Romi.

Nakon što je prvi put preuzela dužnost 2005. godine, neprestano se zalagala za veću svijest o manjinskim pravima i, u raznim situacijama, obilježavala je holokaust nad Sintima i Romima u Evropi za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Njemačka kancelarka preuzela je njemačku historijsku odgovornost, posebno kad su u pitanju nacistički zločini tokom holokausta nad evropskim Sintima i Romima, i svoje političke korake bazirala je na toj odgovornosti – rekao je Rose.

Dodao je da su njene politike ojačale i oživjele Okvirnu konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina, ratificiranu 1997. godine, koja je važan instrument zaštite i podrške Sinta i Roma kao autohtonih manjina.

Merkel iznimno cijene mnogi pripadnici manjinskih grupa kao simbol demokratske, otvorene Evrope – kazao je Rose.

Anticiganizam je društveni problem koji postoji i danas, i treba ga riješiti. U svom govoru, kancelarka Angela Merkel je rekla da smo svi pozvani da se suprotstavimo svakom obliku anticiganizma, širom Evrope.

Temeljna prava i vrijednosti koje ujedinjuju naša društva nepomirljiva su s anticiganizmom. U tom duhu, njemačka će vlada i ubuduće poduzimati odgovarajuće mjere socijalne politike na temelju nalaza Komisije stručnjaka za anticiganizam. I dalje će poduzimati odlučne mjere protiv svih oblika neprijateljstva i podržavat će prava onih koji su pogođeni – kazala je Merkel.

Naglasila je da je “sramota” što Romi i dalje trpe predrasude i marginalizaciju, te dodala da to ne smije proći nezapaženo.

Evropsku nagradu za građanska prava Sinta i Roma dodjeljuje Centralno vijeće Sinta i Roma u Njemačkoj u znak zahvalnosti pojedincima i institucijama koji se zalažu za zaštitu građanskih prava Sinta i Roma.

Ove godine ova nagrada je dodijeljena sedmi put. Među prijašnjim dobitnicima su Simone Veil, bivša predsjednica Evropskog parlamenta, i Thomas Hammarberg, povjerenik Vijeća Evrope za ljudska prava.

Polovina nagrade čija je vrijednost 15.000 eura bit će donirana Međunarodnoj mreži mladih Roma “TernYpe” a druga polovina projektu integracije u okolini i na poslu “Grunbau” u Dortmundu u Njemačkoj.

(Portal Udar)