Aplicirajte za učešće na seminarima: Poziv mladim romskim aktivistima i aktivisticama

1099
Foto: Ilustracija

Kako se manifestacije antisemitizma, rasizma, ksenofobije, netolerancije i diskriminacije nastavljaju širom regije OSCE-a, Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) OSCE-a kontinuirano prima informacije o zločinima iz mržnje i incidentima motiviranim rasizmom i ksenofobijom i drugim motivacijama pristranosti koje su ciljano usmjerene na ljude afričkog porijekla, LGBTI osobe, muslimane, Jevreje, Rome i Sinte.

Podaci prikupljeni od strane ODIHR-a također pokazuju da spol igra ulogu u odabiru i / ili uticaju žrtava i da bi neki ljudi mogli biti izloženi većem riziku od nasilja zbog svog identiteta, poput njihove rase, etničke pripadnosti, religija, spol, seksualna orijentacija ili invaliditet. Mladi moraju biti dio razgovora o tome kako najbolje riješiti manifestacije netolerancije.

U skladu s obvezama OSCE-a i pratećim povezanim aktivnostima, ODIHR će u Varšavi od 23. do 25. septembra 2019. organizirati forum za mlade aktiviste koji se bave rasizmom, ksenofobijom i diskriminacijom. U tom periodu učesnici treninga učesnici će učestvovati u radnim sesijama sastanka o implementaciji ljudske dimenzije (HDIM) koji su se fokusirali na rješavanje netolerancije, diskriminacije na osnovu religije ili vjerovanja, rasizma , ksenofobije i zločina iz mržnje.

Kao dio projekta Pretvaranje riječi u akciju (Words In Action), planirano je da trening okupi grupu, mladih od oko 20–25 mladih aktivista iz cijele regije OSCE-a koji se aktivno bave antisemitizmom, rasizmom, ksenofobijom, netolerancijom i diskriminacijom.

Učesnici će dobiti obuku o tome kako efikasno i djelotvorno zagovarati u suvremenim međunarodnim forumima i priliku da svoju vještinu primijene u praksi tokom HDIM-a.

Rok za prijavu je 20. August 20198.godine.

Detaljnije informacije, uključujući opis kriterija i postupka odabira, te obrazac prijave dostupni su u nastavku. //www.osce.org/odihr/427220 

SEMINAR: UČEŠĆE MLADIH ROMA – ŠTA SADA?

Pregled rezultata Akcionog plana za mlade Rome (2016-2019) u odnosu na učešću romske omladine u borbi protiv anticiganizma.

Seminar o rezultatima i uticaju Akcionog plana za mlade Rome (RYAP) bit će posvećen pregledu postignuća i identificiranju budućih prioriteta omladinskog sektora u pogledu sudjelovanja romske omladine u  borbi protiv anticiganizma. Seminar treba da okupi aktiviste, stručnjake i multiplikatore RYAP-a, uključujući: romske omladinske organizacije i mreže, kao i članove neformalne kontakt grupe Romskog akcionog plana za mlade, vladine institucije; mladi i organizacije uključeni u RYAP na nacionalnom i lokalnom nivou, predstavnici nacionalnih vijeća mladih, treneri i mladi romski mladi.

Cilj seminara je procijeniti ukupni utjecaj RYAP projekta i njegov odgovor na potrebe i težnje romske omladine. Također bi trebao ispitati dobre prakse i preporučiti daljnje akcije kako bi se učilo iz njih i povečalo učešće mladih u intergraciji.

Vijeće Europe pozdravlja prijave svih kandidata koji ispunjavaju navedene uslove, bez obzira na spol, invalidnost, bračni ili roditeljski status, rasno, etničko ili socijalno porijeklo, boju, religija, vjerovanje ili seksualna orijentacija.

Ako imate pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije, možete kontaktirati organizatore seminara na eyc.programme@coe.int.

Sve ostale informacije možete naći na web stranici Vijeća Europe: //youthapplications.coe.int/Application-forms/Seminar-Roma-Youth-Participation-What-Now fbclid=IwAR05Nfb4KNAzqwIcn1fMf1y85KRJ0AJTR47vSadvNC5edUwAHIoMjIcaPSo

(portal-udar.net)