BH novinari – Medijske slobode i ljudska prava novinara se ne tumače već poštuju

803

Udruženje/udruga BH novinari – Linija za pomoć novinarima uputila je dopis/odgovor načelnici Odjeljenja odnosa sa javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova RS Mirni Miljanović u kojem joj izražavaju zahvalnost za iscrpne informacije u vezi s prijavom koja se tiče legitimisanja Vanje Stokić, novinarke e-Trafike i njenog kolege Stefana Lazarevića.

Mi se u potpunosti slažemo sa Vama da novinari trebaju imati istaknute novinarske akreditacije, kako bi policija mogla znati da se radi o novinarima na radnom zadatku, te da ih, u tom smislu, ne bi dodatno policajci trebali i smjeli legitimisati ili na drugi način provjeravati i otežavati novinarima obavljanje profesionalnih novinarskih zadataka – navodi se u dopisu.

Istovremeno ‘BH novinari’ podsjećaju da je novinarka Vanja Stokić više puta i u različitim okolnostima legitimisana u dvorištu Sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banjoj Luci, uprkos činjenici što je imala jasno istaknutu akreditaciju, te insistiraju na tome da policajci MUP –a RS dosljednije poštuju pravo novinara na slobodan rad i pravila koja je propisao OSCE za policiju i novinare tokom vršenja profesionlanih dužnosti.

Zbog toga još jednom skrećemo pažnju na dio iz OSCE uputa policiji u kojima se izričito naglašava kako se ‘policija ne može miješati ili kazniti novinare tokom obavljanja njihovih profesionalnih zadataka’, kao i to da “novinari imaju pravo  fotografisati, snimati, praviti bilješke, posmatrati, raditi intervjue i/ili praviti izvještaje a da pri tom ne moraju tražiti dozvolu od vlasti ili policije”– navodi se.

BH novinari, istovremeno, ističu, a imajući na umu ta pravila i zakonske propise, da je za njih potpuno irelevantno šta pojedini novinari govore na javnim skupovima, kakva je bila debata koja se pominje u dopisu (odgovoru Miljanović na spomenutu prijavu), te na koji način određeni novinari ili novinarke tumače medijske slobode i individualna prava novinara.

Složit ćete se sa nama – medijske slobode i ljudska prava novinara se ne tumače već poštuju, posebno ukoliko su ta prava zaštićena domaćim zakonskim propisima i međunarodnim konvencijama, kao što je to slučaj u Republici Srpskoj, gdje su medijske slobode i prava novinara demokratske vrijednosti zaštićene Ustavom i zakonskom regulativom RS – navodi se u dopisu.

BH novinari, nadalje, izražavaju nadu da su uznemiravanja i legitimisanja novinara (u više navrata u prvoj polovini 2019. ili privođenje u policijsku stanicu u decembru 2018. ) događaji, koji se više neće ponoviti.

Još jednom apeliramo da iskoristite svoje ovlasti i podsjetite sve policijske zvaničnike MUP-a RS kao i inspektore i policijske službenike da poštuju zakonske propise, pravila i preporuke propisane za sve koji vrše dužnosti pripadnika policijskih snaga, uključujući i sigurnost novinara na radnom zadatku i njihovu zaštitu od bilo kakvog oblika uznemiravanja i nasilja – navodi se u dopisu načelnici Odjeljenja odnosa sa javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova RS Mirni Miljanović.

(FENA)