Bh. političari sa zvaničnicima EU: Provesti presudu Sejdić-Finci

745

Članovi Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH razgovarali su danas s direktorom Direkcije za ljudska prava Vijeća Evrope Christopheom Poirelom o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava iz grupe predmeta “Sejdić i Finci protiv BiH”.

Naglašavajući činjenicu da je Komitet ministara Vijeća Evrope u više navrata tokom ove godine raspravljao o potrebi da BiH ispuni svoje obaveze i izvrši presude Evropskog suda za ljudska prava iz grupe predmeta “Sejdić i Finci protiv BiH”, direktor Poirel izrazio je zadovoljstvo uspostavljanjem Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH.

Prema riječima direktora Poirela, Komitet ministara Vijeća Evrope pažljivo prati rad Interresorne radne grupe, te je, imajući u vidu rastuću političku krizu u BiH, izrazio razočarenje i zabrinutost odsustvom konkretnijih rezultata rada ovog radnog tijela. S tim u vezi, Poirel je naglasio da će eksperti Venecijanske komisije nastaviti da pružaju pomoć Interresornoj radnoj grupi, te izrazio punu podršku Komiteta ministara Vijeća Evrope rješenjima koja će omogućiti da naredni Opšti izbori u BiH budu provedeni u skladu s presudama Evropskog suda za ljudska prava.

Članovi Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH izrazili su zahvalnost zvaničnicima Vijeća Evrope na podršci radu ove radne grupe. Oni su zvaničnike Vijeća Evrope upoznali s dosadašnjim radom Interresorne radne grupe, te ponovili opredjeljenje svih značajnih političkih faktora da izvrše presude Evropskog suda za ljudska prava iz grupe predmeta “Sejdić i Finci protiv BiH”.

Razgovoru članova Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH s direktorom Direkcije za ljudska prava Vijeća Evrope Christopheom Poirelom prisustvovala je i šefica Kancelarije Savjeta Evrope u BiH Bojana Urumova, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.