BiH danas obilježava 76. godišnjicu državnosti

Na današnji dan, 1943. godine, održano je prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) u Mrkonjić-Gradu na kojem je donesena odluka o obnovi državnosti BiH

886

Na današnji dan, 1943. godine, postavljeni su moderni temelji državnosti Bosne i Hercegovine, te se danas slavi Dan državnosti BiH.

Današnji datum, 25. novembar, jedan je od najvažnijih u historiji naše zemlje.

Na današnji dan, 1943. godine, održano je prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) u Mrkonjić-Gradu na kojem je donesena odluka o obnovi državnosti BiH. Na tom zasjedanju potvrđene su njene historijske granice, a BiH je postala jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji.

Bosna i Hercegovina je tada obnovila svoju državnost, izgubljenu 1463. godine kada je pala pod upravu Osmanskog carstva. Sve do tada, narodi BiH nisu živjeli u samostalnoj državi.

Zasjedanje ZAVNOBiH-a, kojem su prisustvovali predstavnici Srba, Hrvata Bošnjaka i nacionalnih manjina, definiralo je BiH kao jedinstvenu i nedjeljivu državu u kojoj će svi narodi imati ista prava, odnosno BiH neće biti “ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska”, zbratimljena zajednica svih njenih naroda.

Zaključci sa zasjedanja ZAVNOBiH-a potvrđeni su i nekoliko dana kasnije na Prvom zasjedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) u Jajcu,  Nakon oslobođenja 1945. godine, Bosna i Hercegovina je dobila grb i zastavu, koji su bili njeni simboli sve do 1992. godine.

Uslijedila je agresija na našu zemlju i rat za njezinu odbranu okončan je Općim okvirnim sporazumom za mir, parafiranim 21. novembra 1995. godine u Daytonu.

Danas se 25. novembar obilježava samo u Federaciji BiH. Redakcija portala Udar svim Bosancima i Hercegovcima želi sretan Dan državnosti!

Smrt fašizmu!

(portal-udar.net)