BiH se vratila na demografski nivo ’70. godina, mortalitet uduplan

U BiH iz godine u godinu ima, kako kaže, sve manje rođenih, povećava se mortalitet, stanovništvo je sve starije, a postoje pojave koje limitiraju socijalno-ekonomski razvoj, a vezane su za iseljavanje stanovništva

892
Foto: Fena

Neophodno je više uraditi po pitanju afirmacije mjera populacione politike, koje nema na nivou Bosne i Hercegovine, u kojoj je stopa prirodnog priraštaja negativna, od 2013. godine u Federaciji BiH, a u RS-u od 2002., dok je ukupno u BiH od 2007. – rekao je profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Draško Marinković.

I dugoročno se, upozorava, ne može očekivati poboljšanje demografske slike, jer se smatra da je 0,63 posto godišnja procjena pada stanovnika.

U BiH iz godine u godinu ima, kako kaže, sve manje rođenih, povećava se mortalitet, stanovništvo je sve starije, a postoje pojave koje limitiraju socijalno-ekonomski razvoj, a vezane su za iseljavanje stanovništva.

Ukupna stopa fertiliteta u BiH je daleko niža nego prije 10 do 15 godina i iznosi oko 1,2 djece po ženi. Ako se pogleda broj stanovnika, BiH se vratila na demografski nivo razvoja ‘70. godina prošlog vijeka, dok je mortalitet gotovo dvostruko povećan – rekao je Marinković na konferenciji pod nazivom “Demokratska izgradnja i demografska obnova u BiH”.

Naglasio je da je, osim podsticaja rađanja, neophodno ojačati ekonomiju, povećati sigurnost, vladavinu prava…

Direktor banjalučkog Centra za ljudska prava Dejan Lučka upozorio je da mnogo ljudi odlazi iz BiH da se više nikada ne vrate.

Zbog manjka demokratije u BiH veliki broj se odlučuje za odlazak – tvrdi Lučka.

Kaže da je izrađena i studija iz koje se može zaključiti da BiH zaostaje za državama regiona kada je u pitanju vladavina prava te socijalna i zdravstvena zaštita.

Oko 90 posto ispitanika iz BiH i onih koji su se iselili vani smatra da postoje privilegovane grupe i pojedinci – rekao je Lučka.

Potrebna je, naglašava, konkretna i konstantna reforma, koja se neće dogoditi za godinu ili dvije, već za 15 godina, počevši od vladavine prava, promjene Ustava u stvarima za koje je to potrebno.

Tvrdi da se procjenjuje da je oko 50 posto građana rođeno u BiH, a žive u inostranstvu.

I Davor Boban, profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, kaže da se građani iz te zmelje iseljavaju zbog nezadovoljavajuće ekonomske situacije, u odnosu na prosjek u EU.

Svi manje razvijeni dijelovi EU se iseljavaju u više razvijene – rekao je Boban i naveo da mjere koje se preduzimaju u toj državi nisu dovoljne, jer se ona suočava s nedostatkom snage, doseljavaju se radnici čak i iz Nepala, Ukrajine, kao i nekih azijskih država.

Sve to, dodaje, može uticati na promjene demografske strukture, a odliv visoko kvalifikovane radne snage utiče na razvoj ekonomije. Rješenje su kvalititetne socijalne i ekonomske politike.

Konferenciju je organizovao banjalučki Centar za ljudska prava i Fondacija Friedrich Ebert Banja Luka.