Blizu 5 miliona KM za rješavanje problema Roma u Tuzli

1486
Sastanak Radne grupe, Foto: Udar

Posljednjih nekoliko mjeseci Radna grupa sačinjena od predstavnika Gradske uprave Tuzla, nevladinog sektora i romskih udruženja, radila je na izradi Akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja na području grada Tuzla.

Nacrt akcionog plana zvanično je i prezentovan i biće upućen na dalju proceduru Kolegiju gradonačelnika Tuzle.

-Kompletan budžet Akcionog plana je oko 4 miliona i 800 hiljada KM za četiri godine. Od toga smo predvidjeli oko 4 miliona KM donatorskih sredstava koja će biti usmjerana za realizaciju pomenutog Akcionog plana, a preostali dio sredstava ćemo planirati u gradskom budžetu za naredne četiri godine, izjavio je Nedžad Jusić, vijećnik Gradskog vijeća Tuzla.

U izradi akcionog plana učestvuju predstavnici nadležnih institucija i organizacija kao i pojedini pripadnici romske nacionalne manjine, aktivisti u nevladinim organizacijama, u oblastima kojim se tretiraju pitanja romske nacionalne manjine.

Prema riječima Samira Arnauta, službenika za ljudska prava u Uredu OSCE-a u Tuzli, najteži dio biće sama implementacija Akcionog plana.

-Ako smo optimisti, reći ćemo da će se ovaj akcioni plan realizovati sto posto, a ako smo realni i ako se između 50 i 70 posto ovog akcionog plana realizuje trebali bi biti zadovoljni i nadam se da će romska zajednica osjetiti benefite tog rada i ovog Lokalnog akcionog plana, istakao je Samir Arnaut.

Realizacija Akcionog plana za rješavanje problema Roma bi trebala krenuti od 01.januara.2018. godine i trajat će u naredne četiri godine.

(portal-udar.net)