Blizu dvije hiljade Roma animirano za redovno prijavljivanje na Zavode za zapošljavanje

Cilj kampanje je bio animiranje romske populacije na redovno javljanje i prijavu kod Zavoda za zapošljavanje angažovanjem romskih medijatora

1465
Medijatori i medijatorice (Foto: Udar arhiva)

Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost”  iz Tuzle  u saradnji sa Ženskom romskom mrežom “Uspjehi  romskim udruženjima iz Bosne i Hercegovine, uspješno proveli kampanju pod nazivom “Prijavi se – ostvari prava po osnovu nezaposlenosti”.

Kampanja animiranja Roma i Romkinja, sprovedena je u osam lokalnih zajednica u BiH, čime je bilo obuhvaćeno 36 romskih zajednica na teritoriji Tuzle, Kaknja, Bijeljine, Prnjavora, Vukosavlja, Viteza, Visokg i Modriče.

Cilj kampanje je bio animiranje romske populacije na redovno javljanje i prijavu kod Zavoda za zapošljavanje angažovanjem romskih medijatora.

„Zahvaljujući Fondu otvoreno društvo u BiH za potrebe provođenje kampanje, angažovano je ukupno 8 romskih medijatora/ica koji su provodili aktivnosti  informisanja i animiranja  Roma i Romkinja da se prijavljivanjem na Zavod za zapošljavanje, kako bi mogli koristiti benefite koje Zavod omogućava. Pored ove aktivnosti, medijatori /ce su pružali asistencije vezane za ostvarivanje zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, upisa djece u matične knjige, vađenje ličnih dokumenata itd“, istakla je Indira Bajramović, predsjednica Udruženja „Bolja budućnost“ iz Tuzle.

Tokom kampanje i rada na terenu, rezultati do kojih se došlo, pokazali su da je rad medijatora bio veoma značajan, iz razloga što su u različitim mjestima, prepoznati isti problemi i potrebe. Rezultati iz Bijeljine, Bugojna, Visokog i Bosanske Krupe, dali su vrlo konkretne primjere koji pokazuju gdje je najviše potrebna pomoć, barem kada se radi o Zavodima za zapošljavanje.

Bijeljina
Romi su najčešće prijavljeni na Službi za zapošljavanje radi ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje, te najviše im je potrebna pomoć medijatora kada je u pitanju administracija, a kao razlog navodi se nepismenost.

Bugojno
Najveći broj asistencija bio je  iz oblasti pribavljanja ličnih i drugih dokumenata, a najviše se tražila pomoć u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu.

Visoko
Najviše asistencija je bilo u oblasti ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. Identifikovano je 20 trudnica, bez zdravstvenog osiguranja, gdje većina nije prijavljena na evidenciju Službe za zapošljavanje.

Bosanka Krupa
Na osnovu asistencije medijatora, iskazana je potreba u radu sa neromskim stanovništvom, jer postoji potreba za animiranje stanovništva da se prijavljuju na Zavod za zapošljavanje.

Ovom kampanjom, bilo je obuhvaćeno 1.759 Roma i Romkinja, koji su pored aisistencije, dobili i konkretnu pomoć kojom su riješili određeni problem. Pored toga, svi oni su bili i informisani o važnosti prijave na evidencije za nezaposlene kod nadležnih Službi za zapošljavanje i o pravima koja imaju po osnovu nezaposlenosti.

(portal-udar.net)