Bogatsvo različitosti u BiH kroz perspektivu nacionalnih i vjerskih manjina

Predavačica na ovom događaju je bila Hedina Tahirović-Sijerčić, članica Odbora stručnjaka Europske Povelje za regionalne ili manjinske jezike za Bosnu i Hercegovinu pri Vijeću Europe

1561

U Bosni i Hercegovini žive pripadnici 17 nacionalnih manjina, te vjernici 35 registrovanih crkava i vjerskih zajednica. To našu zemlju čini bogatom, raznovrsnom, interesantnom i ljepšom – i to u svakom pogledu.

U želji da se doprinese podizanju svijesti među građanima Sarajeva da je bogatstvo u različitosti, Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo „La Benevolencija“ u suradnji sa Konrad Adenauer Stiftung  organizovali su četverodnevnu konferenciju, na kojoj će  se građanima Sarajeva predstaviti dvije manjinske etničke grupe: Romi i Albanci i dvije manjinske vjerske zajednice: protestanti i vaišnave (Hare Krišna).

Konferencija je namijenjena svim zainteresovanim građanima, a posebno mlađim ljudima, uključujući učenike završnih razreda srednjih škola i studente.

Informacije o manjinskim grupama etničkim i vjerskim, koje žive u Bosni i Hercegovini su rijetke, šture i uglavnom vezane za, u datom trenutku, aktuelne političke probleme, a njihova prezentacija javnosti opterećena stereotipima.

S obzirom na naše političko i državno uređenje zasnovano na konstitutivnosti tri naroda koje ne pruža osnov za razvoj građanske svijesti, koja je podređena svijesti o nacionalnoj pripadnosti, „ostali“ – manjinski narodi su u potpunosti protjerani iz društvenog diskursa.

Prvi dan konferencije bio je posvjećen predstavljanju Roma, kao najbrojnija nacionalnoj manjini u Bosni i Hercegovini.

Predavačica na ovom događaju je bila Hedina Tahirović-Sijerčić, članica Odbora stručnjaka Europske Povelje za regionalne ili manjinske jezike za Bosnu i Hercegovinu pri Vijeću Europe. Sa Cynthijom Levine-Rasky, Hedina je ko-urednica i ko-autorica antologije A Romani Women in Canada: Spectrum of Blue Water objavljene u Kanadi 2017. godine.

Radeći kao novinarka i urednica na radiju i TV-emisijama na romskom jeziku, širom svijeta objavila je romske priče i legende za odrasle i za djecu, zbirke pjesama, kratke priče, eseje kao i nekoliko akademskih radova na više stranih jezika.

Pored brojnih objavljenih publikacija veliki doprinos predstavljaju njena dva romska rječnika: Bosansko-romski i Romsko-bosanski pri Federalnom ministarstvu za obrazovanje i na nauku u Mostaru, kao i Englesko-gurbetski i Gurbestko-engleski pri Magoria Books u Torontu. Tahirović-Sijerčić svoj rad i aktivnosti zasniva u oblasti romskih studija, a posebno na afirmaciji romskog jezika, književnosti i kulture Roma.

Od 2012-2014. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predavala je romski jezik, književnost i kulturu Roma. Njen rad i stvaralaštvo zapaženi su i predstavljeni prezentacijama i predavanjima na internacionalnom nivou. Dobitnica je više priznanja i nagrada za svoj rad i stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini i u svijetu.

Tokom predavanja predstavila je porijeklo Roma, Romski jezik i kulturu Roma u Bosni i Hercegovini i u svijetu posebno ističući poznate romske pisce. Takošer je napomenula da romski jezik polahko izumire jer je sve manji broj Roma posebno u Bosni i hercegovini koji govore romski jezik van zidova svojih domova.

Ovu priliku koristim da izrazim svoju spremnost da naučim romskom jeziku, pravilnoj dikciji i izgovoru nekoliko mladih Roma/Romkinja koji bi mogli da uređuju radio i TV emisije na romskom jeziku – rekla je na kraju konferencije Hedina Tahirović-Sijerčić.

Narednih dana održat će se još konferencija o albanskoj nacionalnoj manjini i vjerskim manjima  protestanti i vaišnave (Hare Krišna).

Predavači narednih dana će biti: Alban Ukaj, glumac Sarajevskog ratnog teatra SARTR, Dario Kapin, pastor Protestantske pentekostne crkve u Zenici, Nakšatri das (Nenad Erić), vaišnave – sljedbenici Hare Krišne.

(portal-udar.net)