Borovac: Postignut uspjeh u promociji i zaštiti ljudskih prava u BiH

749
foto: Fena
foto: Fena

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac kazala je danas u Sarajevu da je zadovoljna ocjenom Komiteta Ujedinjenih nacija za ljudska prava u vezi trećeg ciklusa Univerzalnog pregleda ljudskih prava te da je svih 76 zemalja koje su ocjenjivale stanje bez rezerve podržalo napredak u BiH. 

Borovac dodaje kako je ocijenjeno da je u BiH, u pogledu promocije i zaštite ljudskih prava u odnosu na prethodni period, postignut uspjeh, ali da ostaje mnogo obaveza koje BiH mora da izvršiti u skladu sa datim preporukama. 

Naglasila je da je Komitet uputio 207 preporuka na koje organi vlasti u BiH treba da odgovore te da danas, na Međunarodni dan ljudskih prava, koristi priliku da te preporuke promovira zajedno sa institucijama koje su obavezne da provedu te odluke, kao i predstavnicima civilnog društva.

Govoreći o preporukama, Borovac je kazala da se najviše odnose na realizaciju presuda Evropskog suda za ljudska prava posebno u predmetu Sejdić-Finci, zatim učešće bh. građana u političkom životu u odnosu na izborni proces, antidiskriminacijske politike koje trebaju biti usvojene na državnom nivou, puna primjena Zakona o zabrani diskriminacije, preporuke koje se odnose na socijalnu zaštitu civilnih žrtva rata i vojnih invalida, pomoć marginaliziranim grupama i ostale preporuke koje su ponovljene iz prethodnog ciklusa.

Istakla je da je BiH među zemljama koje imaju najmanje preporuka, s obzirom na to da je Italija dobila više od 400.

Izrazila je spremnost da Ministarstvo u skladu s metodologijom praćenja i izvještavanja pomogne svima da se urade kvalitetni programi koji će omogućiti da institucije primjene preporuke međunarodnih tijela.

– Svjesni smo da i nakon 24 godine nakon rata postoje kršenja ljudskih prava, konstitutivnih naroda i građana u BiH, i da postoji izražena spremnost da se popravi stanje poštivanja ljudskih prava u BiH – kazala je Borovac te dodala da se to može postići na način da se preporuke provedu u djela i da se od prvog dana radi na njihovoj provedbi, jer će BiH za četiri godine ponovo morati podnijeti izvještaj o stanju ljudskih prava.

Predstavnik Sarajevskog otvorenog centra Rasim Ibrahimagić kazao je da civilne organizacije prate provođenje preporuka te rade određene zagovaračke aktivnosti kako bi BiH dobila što bolje preporuke u oblasti ljudskih prava.

Istakao je da su u prethodnoj godini izradili izvještaj o izvršenju preporuka iz drugog ciklusa UPR-a te konstatovali da veliki broj preporuka nije implementiran i da je ponovljen u trećem ciklusu.