Brčko donosi zakon o pravima nacionalnih manjina

1177
Brčko

Predstavnici udruženja nacionalnih manjina u Brčko distriktu pozdravili su vijest da je Vlada Brčko distrikta počela izradu zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, koji godinama zagovaraju donošenje ovog zakona, nadajući se da će on riješiti otvorena pitanja i probleme sa kojima se svakodnevno susreću.

Šef Zakonodavne kancelarije Vlade, Adnan Pašalić, kazao je novinarima da su usvojene smjernice za izradu ovog zakona, čije je donošenje propisano zakonom koji na nivou BiH uređuje ovu oblast, koji bi trebao konkretnije urediti neka pitanja.

Tu se posebno misli na pitanja upotrebe i zaštite prava jezika i kulture nacionalnih manjina, način i formu njihovog ostvarivanja, pitanje finansiranja udruženja i drugih institucija nacionalnih manjina kao i pitanje definisanja pojma i statusa nacionalnih manjina u Distriktu – rekao je Pašalić.

Dodao je da će definicija nacionalnih manjina biti preuzeta iz državnog zakona i da će se posebna pažnja posvetiti pravu na upotrebu jezika i pisma.

Dodao je da je planirana mogućnost uvođenja dodatne nastave na jeziku nacionalnih manjina, kao i osnivanje privatnih škola na jezicima nacionalnih manjina.

Kada je u pitanju finansiranje, radi se na tome da se odrede kriteriji i da se zakonom obezbijedi da se finansiranje, kako udruženja tako i drugih institucija iz ove oblasti, planira u budžetu Brčko distrikta – naglasio je Pašalić.

Predsjednik udruženja „Romi na djelu“, Ćazim Salihović, kazao je da je finansiranje jedan od gorućih problema.

Neriješeno pitanje finansiranja razlog je teškoća u rješavanju svih drugih problema i mi očekujemo da se to ovim zakonom riješi – izjavio je Salihović.

Portal Udar je prvi pisao o namjeri donošenja ovog zakona.

(portal-udar.net)