Brčko: Objavljen Javni poziv za stambeno zbrinjavanje Roma

Ukupna vrijednost ovog projekta, koji se financia sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice uz učešće Brčko distrikta BiH, iznosi 165.000,00 KM

1243
Dodjela stanova za Rome u Brčkom. (Foto: Udar arhiva)

U okviru projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko distrikta“, kojeg zajedno realizuju Odjeljenje za izbjegla i raseljena lica Vlade Brčko distrikta i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izradnju 3 individualne kuće i sanaciju/renkonstrukciju do 8 kuća.

Pomoć koja se nudi ovim javnim pozivom, dodjeliće se romskim porodicama u potrebi za stambenim zbrinjavanjem koji nisu ranije koristili pomoć za izgradnju i rekonstrukciju stambenih objekata, a  koji nemaju stambenu jedinicu na teritoriji BiH, uslovnu za stanovanje.

Ukupna vrijednost ovog projekta, koji se financia sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice uz učešće Brčko distrikta BiH, iznosi 165.000,00 KM.

Jedan od značajnijih uslova za ovaj poziv jeste, da svi aplikanti koji apliciraju za izgradnju kuća, moraju  posjedovati građevinske parcele za koju su izdati lokacijski uslovi. Također, svi aplikanti svoju nacionalnu pripadnost moraju dokazati:  rješenjem/uvjerenjem nadležne institucije (Centar za socijalni rad, Zavod za zapošljavanje), penzijskim čekom, ne starijim od 6 mjeseci.

Sve prijave s dokazima o ispunjavanju uslova apliciranja na ovaj poziv, aplikanti trebaju dostaviti u zatvorenoj koverti u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH – Bulevar mira br.1, na šalter broj 9 svakim radnim danom od 7:40 do 15:00 sati ili poštom na adresu: Vlada Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, Bulevar Mira br.1,  Poštanski broj 76100 Brčko, s naznakom „ZA JAVNI POZIV U OKVIRU PROJEKTA STAMBENOG ZBRINJAVANJA ROMA U BRČKO DISTRIKT BIH – NE OTVARAJ“.

Vaše prijave možete dostaviti  najkasnije do 6.6.2019.

(portal-udar.net)