BRČKO: Parlament usvojio Zakon o nacionalnim manjinama

Brčko distrikt  je jedini dio Bosne i Hercegovine koji nije imao zakon o zaštiti prava nacionalnih manjina

1463
Parlament BD (Foto: radiobrcko.ba)

Na današnjem zasjedanju Parlamenta Brčko Distrikta, usvojen je, kroz drugo čitanje, Zakon o nacionalnim manjinama.

Ključna stvar, podržana većinom glasova zastupnika, jeste amandman kojim se precizira da se nikom, ko se u najmanje posljednjih pet godina nije izjašnjavao kao pripadnik određene manjine, takav status ne može priznati, odnosno ne može ga mjenjati iz godine u godinu, da ne bi došlo do zloupotrebe statusa pripadnika nacionalnih manjina.

Protiv ovakvog stava, odnosno amandmana, bio je zastupnik turske nacionalne manjine u aktuelnom sazivu parlamenta, Alija Denjagić, koji je istakao da je aktivno učestvovao u trogodišnjoj pripremi ovog zakona, te da usljed činjenice da se zakon pripremao tri godine, nije u redu, kako je naglasio, da se na dan sjednice donose amandmani, te bez detaljnije analize prihvataju, jer kako je rekao, nisu u skladu sa Zakonom o nacionalnim manjinama BiH.

Usvojeni amandman je direktni udar na zakonodavstvo BiH, jer krovnim zakonom se precizira da u našoj državi postoji 17 manjina i tri konstitutivna naroda i oni se izjašnjavaju onako kako žele, i nema nikakvog preciziranja, što se u Distriktu čini ovim amandmanom – rekao je Denjagić.

Drugim amandmanom se precizira da na području Distrikta pripadnici manjine mogu tražiti zvanične dokumente na svom jeziku, tek u slučaju da manjini pripada više od 30 posto ukupnog stanovništva u Brčkom.

Podsjećamo, krajem septembra ove godine, zamjenik visokog predstavnika u BiH i supervizor za Distrikt Brčko Michael Scanlan, zatražio je od vlasti Distrikta usvajanje Zakona o pravima nacionalnih manjina.

Tom prilikom je bilo naglašeno da u Brčko distriktu postoji široka zajednica nacionalnih manjina, te da je to jedini dio Bosne i Hercegovine, ali i regiona, koji nema zakon o zaštiti njihovih prava.

(portal-udar.net)