Bugarska: Dronovi mjere temperaturu Romima

1014
Mjerenje temperature u romskom naselju u Bugarskoj tokom pandemije. (Foto: Screenshot)

Nema nikakve sumnje da pandemija korona virusa danas stavlja Rome u mnogo teži položaj nego inače. Bez pristupa čistoj vodi, struji, sanitarijama, hronični nedostatak novca u ovom momentu romskoj zajednici otežava da dočekaju svaki novi dan.

S druge strane, kriza poput ove, čini da se neptrpeljivost prema Romima svakodnevno pojačava, pa se novi/stari rasizam, „prilagođava“ i manifestuje u novim oblicima.

Krizni štab za borbu protiv širenja koronavirusa u Burgasu (Bugarska), donio je odluku da stanovnicima romskih naselja temperaturu mjeru uz pomoć drona.

Danas smo doneli odluku da isprobamo inovativni način za mjerenje povišene temperature stanovicima romskih naselja. Uskoro ćemo započeti mjerenje temperature Romima koristeći bespilotnu letelicu sa termovizorima – rekao je gradonačelnik Burgasa, Dimitr Nikolov, prenosi B92.

Počevši od 20. marta, bespilotna letjelica sa termovizorima je počela sa radom isključivo u romskim naseljima u Burgasu, Pobeda i Medenom Rudniku. Kao rezultat ovih mjera bez presedana, uhapšeno je 8 osoba, jer su navodno prekršili pravila samoizolacije, iako u ovim naseljima nema osoba koje su pozitivne na COVID-19.

Neću dopustiti nerede. Nećemo dopustiti ljudima koji su bili negdje da narušavaju red i mir ostalih građana – izjavio je ravnatelj Ministarstva unutarnjih poslova u Burgasu, Radoslav Sotirov za BG on Air.

Polako, ali nažalost očekivano i s obzirom na to kako su ranjive skupine povijesno prikazane i tretirane tijekom kriza, Romi su i sada označeni kao  „rizik za ostale“ , odnosno nose krivicu odgovornih za širenje koronavirusa, bez ikakvih utemeljenih dokaza.

Pojedine države su već započele sa nametanjem mnogobrojnim „preventivnim“ mjerama usmjerenim na Rome i njihove zajednice na načine koji se ne primjenjuju podjednako na ostatak stanovništva. Jasno je da ove  „inovativne mjere“ nisu ništa više od eklatantnog primjera nedjednakog tretmana, što je samo po sebi nagrublji oblik diskriminacije.

(portal-udar.net)