Članovi Zajedničke komisije za ljudska prava s Abdrakhmanovim o položaju nacionalnih manjina u BiH

465

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Lazar Prodanović i članovi Mirjana Marinković Lepić i Jakov Galić razgovarali su danas u Sarajevu s visokim komesarom OSCE-a za nacionalne manjine Kairatom Abdrakhmanovim o položaju i statusu pripadnika nacionalnih manjina u BiH.

Članovi Zajedničke komisije upoznali su visokog komesara OSCE-a s činjenicom da u BiH živi više od 60.000 registriranih pripadnika 17 nacionalnih manjina, te naglasili da institucije vlasti na svim nivoima, zajedno s predstavnicima Vijeća nacionalnih manjina BiH i vijeća nacionalnih manjina entiteta i Brčko Distrikta BiH, predano rade na poboljšanju položaja pripadnika nacionalnih manjina, kako u pogledu egzistencijalnih pitanja tako i u pogledu pitanja obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Ističući da u BiH postoji nesklad između kvalitetne zakonske regulative za zaštitu nacionalnih manjina i primjene zakonskih rješenja u praksi, članovi Zajedničke komisije osvrnuli su se i na problem primjene presude Evropskog suda za ljudska prava koja se odnosi na pravo pripadnika nacionalnih manjina da se kandidiraju za pozicije člana Predsjedništva BiH i delegata u Domu naroda PSBiH. S tim u vezi, upozorili su na, kako su rekli, potrebu iskazivanja većeg stepena političke volje za uklanjanje diskriminatornih odredbi iz Ustava i Izbornog zakona BiH.

Članovi Zajedničke komisije iskazali su zahvalnost visokom zvaničniku i Misiji OSCE-a u BiH, ističući da veoma cijene ulogu OSCE-a u zaštiti i promociji ljudskih prava u BiH.

Visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine Kairat Abdrakhmanov naglasio je značaj provođenja općih tematskih preporuka OSCE-a iz oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, koje važe za sve države članice ove globalne međunarodne organizacije.

Prema riječima visokog komesara OSCE-a, što je više prava i interesa pripadnika nacionalnih manjina ugrađeno u zakone jedne zemlje, to su veće šanse za njen demokratski i ekonomski prosperitet.

Visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine Kairat Abdrakhmanov naglasio je da on i njegovi saradnici stoje na raspolaganju institucijama BiH, najavljujući da će i Misija OSCE-a u BiH i najviši predstavnici ove međunarodne organizacije nastaviti pružati snažnu podršku našoj zemlji u izgradnji stabilnih i demokratskih institucija vlasti – saopćeno je iz Sektora za osnose s javnošću PSBiH.