Da li će retorika postati realnost za Rome u 2018.godini?

Romsko civilno društvo je spremno igrati i svoju ulogu. Ne preuzimajući odgovornosti nacionalnih vlada, već pružanjem kvalitetnih podataka i dokaza na kojima će se izgraditi jake i efikasne politike, učestvovati u njihovom razvoju i implementaciji i nadgledati rezultate

1331
Foto: epha.org

Tokom proteklih 20 godina, dok je proces pristupanja i članstva u Evropskoj uniji možda promijenio živote malobrojnih Roma koji žive u centralnoj ili istočnoj Evropi i dalje postoji nedostatak političke volje za poduzimanje akcija da se poboljša svakodnevni život većine romske zajednice: na primjer u Rumuniji 40,79 procenata romske djece nije u mogućnosti da pristupi vrtiću, oko 42 posto nikada nije vakcinisano, a gotovo 47 posto Roma su žrtve diskriminacije u pristupu zdravstvu i uslugama vezanim za  rani  razvoj u djetinjstvu, zasnovane na njihovoj etničkoj pripadnosti, navodi se u nedavnom istraživanju EPHA.

Politički lideri su sigurno pokušali odgovoriti na inicijative, ili strategije EU za poboljšanje života Roma, međutim, neuspješnim poduzimanjem pravih akcija na nivou lokalne zajednice, ili za rješavanje sveobuhvatne diskriminacije i predrasuda, malo je čudno što neki osjećaju da još uvijek nisu u stanju da naprave stvarne promene.

Nivo diskriminacije prema Romima je i dalje visok i zasnovan na predrasudama, tvrdeći da žele ostati siromašni, da ne žele da rade ili da budu obrazovani – ignorišući činjenicu da je siromaštvo koje sprječava da preko 40 posto romske djece odlazi na školu, dok se dodatnih 10, napušta formalno obrazovanja zbog diskriminacije sa kojima se susreću u školskom sistemu.

Međutim, aktuelne rasprave o budžetu EU i novim okvirima EU za nacionalne strategije za integraciju Roma nakon 2020. su prava prilika za promjenu pravca. Političari bi trebali da iskoriste ovaj trenutak kako bi obezbjedili novi okvir sa jasnim odgovornostima za relevantne evropske institucije, nacionalne vlade i centralne, regionalne i lokalne vlasti, definisani budžet, mjerljive indikatore o napretku i redovni monitoring, čiji je cilj osigurati da 80 posto evropskih Roma, konačno mogu pobjeći iz kruga siromaštva u kojem trenutno žive.

Romsko civilno društvo je spremno igrati i svoju ulogu. Ne preuzimajući odgovornosti nacionalnih vlada, već pružanjem kvalitetnih podataka i dokaza na kojima će se izgraditi jake i efikasne politike, učestvovati u njihovom razvoju i implementaciji i nadgledati rezultate.

Tokom proteklih šest mjeseci, EPHA je radio sa romskom zajednicom, romskim civilnim društvom i političarima na evropskom i nacionalnom nivou, što ih dovodi do zajedničkog uvjeravanja da se njihovi glasovi čuju u ovom važnom trenutku.

Tokom Nedjelje Roma u Evropskom Parlamentu, EPHA će još jednom istaknuti rješenja za koja smatramo da su neophodna za poboljšanje života običnih Roma. Obezbjeđivanje jednakog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i uslugama za rano razvijanje djece za romsku djecu je prilika da se prekine ciklus, promoviše integracija i građanska mobilizacija – ali što je najvažnije, pomoći razvoju generacije djece sa alatima za otklanjanje starih stereotipa i sredstva za pravljenje sopstvenih i profesionalnih izbora.

Promjena je moguća ako su uslovi stvoreni da bi se to desilo. Da li će to biti trenutak kada će evropski političari iskoristiti priliku da konačno promene život Roma na bolje?

(Tekst mo preuzeli sa stranice epha.org)