Danas je Dan grada Sarajeva

1582

Šestog aprila 1945. godine zajedničkim naporima i žrtvama naroda i narodnosti Bosne, Sarajevo je oslobođeno od fašističke okupacije.

Jugoslovenska armija započela je akciju oslobađanja Sarajeva 28. marta 1945. godine. U akcijama su sudjelovali drugi, treći i peti korpus Armije, 11. i 13. krajiška brigada, 18. srednjo-bosanska brigada, artiljerijska i tenkovska jedinica.

Ovaj dan, neraskidiva je veza sa antifašističkim naslijeđem i danas se obilježava kao Dan grada Sarajeva.

Gotovo pola vijeka kasnije, na Dan grada, 6. aprila 1992. godine, počela je opsada u kojoj je stradalo 11.541 civila, od kojih 1.601 djece.

Dan ranije, petog aprila, kada su se pred zgradom Skupštine Republike BiH okupile na hiljade građana na mirnim prosvjedima s transparentima “Mi smo za mir”, zabilježene su bile već i prve žrtve rata.

Materijalna šteta koju je grad pretrpio tokom opsade, prije svega kroz razaranja stambenog fonda i uništenje kulturnog blaga i privrednih objekata i saobraćajnica, je neprocjenjiva.

(portal-udar.net)