Danas je Međunarodni dan žena: Svaka žena treba biti svjesna svoje vrijednosti i svojih prava

Ideja da se obilježava Međunarodni dan žena, pojavila se prvi put početkom dvadesetog stoljeća u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uslova

925
Protesti žena u New Yorku iz 1857.

Međunarodni dan žena obilježava se 8. marta svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Prvi Dan žena je obilježen 8. marta 1909. u SAD-u deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike.

Ideja da se obilježava Međunarodni dan žena, pojavila se prvi put početkom dvadesetog stoljeća u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uslova. Žene koje su bile zaposlene u industriji odjeće i tekstila, su javno protestovale 8. marta 1857. godine u New Yorku. Razlog protesta su bili loši radni uslovi i niske plate. Demostrante je otjerala policija, ali u ovoj borbi žene nisu odustale te su iste žene osnovale sindikat dva mjeseca kasnije.

Osmog marta 1908. godine se dogodio najpoznatiji protest kada je petnaest hiljada žena marširalo kroz New York tražeći kraće radno vrijeme, bolje uslove i pravo glasa. Prva međunarodna ženska konferencija održana je 1910. godine u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke Internacionale.

Clara Zetkin

Clara Zetkin je predložila da se jedan dan u godini posveti ženama. Predložila je da žene svih zemalja jednom godišnje slave svoj dan kao simbol borbe za jednako pravo glasa, zaštitu žena na radu, ukidanje trgovine bijelim robljem i zaštitu djece, što je i usvojeno. Godine 1975., koja je proglašena Međunarodnom godinom žena, UN su službeno počele obilježavati Međunarodni dan žena.

Clara Zetkin je bila kćerka učitelja, ali žena koji je cijeli svoj život provela boreći se za prava žena i radnica. Zahtijevala je jednake plaće za žene i muškarce, borila se za spolnu ravnopravnost i za pravo glasa žena te općenito za poboljšanje položaja žena u društvu. Rođena je 1857. godine u istočnonjemačkom selu. Odrasla je u domu, ali je bila jedna od prvih žena u Njemačkoj kojoj je bilo dozvoljeno školovati se za učiteljicu. Ona je u bivšem DDR-u bila nacionalna ikona, čiji je lik krasio novčanicu od deset maraka.

Žene u BiH i drugim republikama bivše SFRJ, dobile su pravo glasa 1945. Godine, a posljednja zemlja u Evropi koja je uvela pravo glasa ženama, bila je Švicarska. U Bosni i Hercegovini, prema podacima iz 2019. godine, 747 kandidata kandidovalo za Predstavnički dom Parlamentarne Skupštine BiH, od čega je bilo 306 žena koje su se kandidovale, odnosno 40,06%. Od toga je njih 13 bilo na čelu liste na kojima su bile kandidovane, odnosno od ukupno 123 liste za PSBiH, 10, 57% njih je na čelu imalo ženu. Prema službenim i konačnim rezultatima, u PSBiH je izabrano 10 žena (23,81%).

Istraživanje portala Posao.ba, koje urađeno na osnovu podataka njihovog servisa Plata.ba, pokazuje da žene zaposlene u oblasti ekonomije, medicine, turizma i tekstilne industrije imaju u prosjeku i do 300 KM manju platu u odnosu na muške kolege.

Pravo žena na glas, spolnu ravnopravnost, normalan život, treba da se poštuje svaki dan. Svaka žena treba biti svjesna svoje vrijednosti i svojih prava, te ne smije dozvoliti da  ih bilo ko narušava.

Povodom toga, sretan 8. mart!

(portal-udar.net)