Danas je obilježava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Od početka 2018. godine, u Bosni i Hercegovini je drastično porastao broja migranata i izbjeglica koji ulaze u zemlju. Dolazak velikog broja migranata opteretio je ljudske i finansijske resurse odgovornih institucija

1223
Foto: Ilustracija

Trgovina ljudima jedna je od najkompleksnijih kriminalnih pojava koja se dešava u savremenom društvu i predstavlja kršenje ljudskih prava zagarantovanih međunarodnim pravom i nacionalnim zakonodavstvom. Zato je borba protiv trgovine ljudima kompleksna i zahtjeva koordinaciju svih relevantnih organa i institucija kao lokalne zajednice ali i nevladinih organizacija.

Svaka žrtva  se suočava sa velikom patnjom i strahovitim iskustvima sa kojima se treba na pravi način suočiti. Procjenjuje se da godišnje u svijetu 2,45 miliona ljudi, od čega 1,2 miliona djece, postanu žrtve trgovine ljudima. Evropska Unija ovom problemu pristupa veoma ozbiljno.

Činjenica je da pripadnici organizovanih kriminalnih mreža iskorištavaju ugrožene kako bi ostvarili finansijsku dobit. Posebno su ovim problemom pogođeni mnogobrojni migranti koji su u potrazi sigurnijim i boljim životom i time su laka meta za one koji se bave trgovinom ljudima.

U medijima se nerijetko izvještava o krijumčarenju ljudi, prevozom kamionima do željenih odredišta uz plaćanje velikih suma novca.  Određeni broj migranata nikad ne stigne u željenu državu jer postanu žrtve trgovine ljudima. Takva praksa se kosi sa osnovnim vrijednostima za koje se europska unija zalaže i predstavlja teško kršenje ljudskih prava. EU je zato proteklih godina uspostavila opširan pravni i politički okvir za borbu protiv trgovine ljudima.

Od početka 2018. godine,  u Bosni i Hercegovini je drastično porastao broja migranata i izbjeglica koji ulaze u zemlju. Dolazak velikog broja migranata opteretio je ljudske i finansijske resurse odgovornih institucija.

Krajem septembra  Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini  je predstavila procjenu situacije u vezi sa migrantima i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini.

Ova procjena se zasniva na podacima koje je Misija prikupila tokom prvih šest mjeseci 2018. godine i trebalo bi da pomogne relevantnim akterima da bolje odgovore na porast migranata i izbjeglica ali ujedno i da preporuče vladinim i humanitarnim agencijama gdje se trenutna praksa može poboljšati.

Izvještaj sadrži konkretne preporuke, uključujući preporuke za graničnu policiju BiH, Službu za poslove sa strancima, zdravstvene ustanove, centre za socijalni rad i druge.

Porast broja migranata i izbjeglica predstavlja još uvijek značajne izazove za vlade širom Europe. Uprkos tome, treba se konkretno poboljšati nivo koordinacije, pripreme i odgovora među svim akterima u BiH.

U procjeni je poseban naglasak stavljen na poštivanje ljudskih prava, domaćih zakona,  ali i primjena međunarodnih praksi i prevenciji teških zločina kao što je trgovina ljudima.

Detaljan izvještaj možete naći na web stranici : //www.osce.org/bs/mission-to-bosnia-and-herzegovina/397322?download=true

(portal-udar.net)