Danas se obilježava Svjetski dan Roma, imamo li razloga za slavlje?

U ovoj krizi koja je obuhvatila veliki dio svijeta, skoro nikako se ne govori o Romima, koji su i bez ove krize ugrožena kategorija ljud

1456
Romsko naselje Svatovac (Foto: Screen shot RSE)

Danas se obilježava Svjetski dan Roma, 8. april. Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog od 8. do 12. aprila 1971. godine u Londonu, jednog od najvažnijih događaja u historiji romskog naroda. 

Usvajanjem odluke o romskoj zastavi i himni na ovom kongresu usvojeni su simboli na romskoj zastavi, zelena boja koja simbolizuje zemlju i plava boja koja simbolizuje nebo. Crveni točak u sredini zastave, predstavlja putovanja i migracije Roma, a službena romska himna temelji se na staroj romskoj pjesmi Gyelem, gyelem (˝Idem, idem˝).

Prvi kongres Roma u Londonu, kada su se susreli predstavnici Roma iz 25 zemalja i osnovali Romsku uniju, rezultirao je i proglašenjem službenog romskog jezika (romani chiba), kao i službenim prihvatanjem naziva ˝Rom˝, a što na romskom jeziku znači čovjek.

Svjetski dan Roma, 8. april, ustanovljen je sa ciljem da se ukaže na težak položaj Roma i da se države podstaknu da obrate posebnu pažnju unapređivanje njihovog položaja.

Pandemijom koronavirusa Romi u BiH, Balkanu ali i u većini država širom svijeta današnji dan dočekuju u još nehumanijim uslovima za razliku od prethodnih godina.

U ovoj krizi koja je obuhvatila veliki dio svijeta, skoro nikako se ne govori o Romima, koji su i bez ove krize ugrožena kategorija ljudi.

U javnosti se mnogo govori o tome da su stariji i hronični bolesnici rizična kategorija stanovništva. A šta je sa Romima? Ljudima koji cijeli život žive na marginama društva, mnoga romska naselja još uvijek nemaju pristup pitkoj vodi, uređenoj kanalizaciji. A zagovaramo često pranje ruku, korištenje zaštitne opreme.

Jedna od mjera je i socijalna distanca od najmanje 1,5 metara, a u romskim naseljima na skučenom prostoru živi desetina romskih porodica, koji dijele vanjski wc i jedinu česmu sa vodom u naselju.

Uvedene su i određene mjere zabrane kretanja, kojim se zabranjuje kretanje osim u neophodnim slučajevima, kao što je izlazak da bi se kupila hrana.

A Romi, koji se u većini slučajeva bave sakupljanjem sekundarnih sirovina i od prodaje istih hrane porodicu od šest, sedam ili više članova? Je li se i ovo svrstava u neophodno?

Općine, gradovi, kantoni, entiteti, država ili EU još uvijek nemaju programe koji bi pomogli Romima u ovakvim kriznim situacijama. Ali, zato govor mržnje na internetu i lažne priče usmjerene protiv Roma su ponovo u porastu, te za širenje virusa masovno se optužuju Romi.

Imaju li Romi danas razloga za slavlje? Ono što su dobili 1971. godine, romsku zastavu, himnu i jezik još uvijek imaju, a socijalnu uključenost, nediskriminaciju i poštivanje riječi „Rom“ ni za još mnogo „aprila“ neće imati.

Za neupućene, na romskom jeziku, Rom znači čovjek!

(portal-udar.net)