Danas se održava online konferencija „Strateški okvir EU za jednakost, inkluziju i participaciju Roma“ 2020.-2030.

870

Okvir Evropske unije za Nacionalne strategije integracije Roma do 2020. godine se završava ove godine. Na zahtjev organizacija civilnog društva, Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta, Evropska komisija je pripremila inicijativu za period nakon 2020. godine, koju treba usvojiti u četvrtom tromjesečju 2020. godine.

U tom kontekstu, njemačko predsjedavanje EU-om i Komisija pokreću „Strateški okvir EU za jednakost, inkluziju i participaciju “ 2020. – 2030. putem online konferencije na visokom nivou koja će biti održana sutra.

Prezentacija i diskusija o novoj inicijativi organizovana je u četiri panela čiji je cilj kratkim izjavama prenijeti različite poglede na teme.

Panel 1, „Borba i sprječavanje anticiganizma i diskriminacije u EU i šire“, istaknut će fokus nove inicijative i četiri prioritetna područja; obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje i zdravstvo. Cilj je podići svijest među državama članicama o zajedničkoj borbi protiv anticiganizma i diskriminacije.

Panel 2, „Promocija participacije osnaživanjem i povjerenjem“, daće glas različitim sudionicima, posebno evropskim i nacionalnim organizacijama civilnog društva, kako bi razgovarali o najboljim praksama i ključnim izazovima vezanim za ravnopravnu participaciju Roma, što je još jedan glavni cilj nove inicijative.

Panel 3, „Praćenje i izvještavanje kako bi se omogućilo učenje politika“, osvrnut će se na fokus na poboljšanje postavljanja ciljeva, prikupljanje podataka, praćenje i izvještavanje kako bi se omogućilo mjerenje napretka prema ravnopravnosti, inkluziji i participaciji Roma.

Panel 4, „Utjecaj pandemije COVID-19 na Rome“, razmatrat će pregled stanja u različitim državama članicama koje proizilazi iz nacionalnih kontaktnih točaka za Rome, i nacionalnih i evropskih organizacija civilnog društva, kao i rasprave o učinku nove inicijative.

Događaj će okupiti oko 400 sudionika, koji će predstavljati relevantna nacionalna tijela iz država članica EU, zemalja proširenja, međunarodnih organizacija, EU i nacionalnih mreža nevladinih organizacija i evropskih institucija.

(portal-udar.net)