Deklaracija o integraciji Roma: Put ka EU – put ka boljem životu Roma na Zapadnom Balkanu

Mi, premijeri zemalja Zapadnog Balkana, ponavljamo naše opredjeljenje za integraciju Roma u naša društva

2267
Lideri zemalja Zapadnog Balkana potpisli su 5. jula 2019. u Poljskoj Deklaraciju o integraciji Roma.

Lideri zemalja Zapadnog Balkana potpisli su 5. jula u Poljskoj Deklaraciju o integraciji Roma. Ovim dokumentom predviđa se čitav niz mjera kojim bi se trebao drastično popraviti status Roma u ovim državama.

Zemlje uključene u ovaj process su BiH, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Kosovo i Albanija. 

Udar ekskluzivno donosi cijeli tekst Deklaracije:

Deklaracija partnera sa Zapadnog Balkana o integraciji Roma u okviru procesa proširenja EU

Mi, premijeri zemalja Zapadnog Balkana, ponavljamo naše opredjeljenje za integraciju Roma u naša društva i obavezujemo se da pojačamo naše napore kao dio procesa proširenja Evropske Unije i regionalne saradnje. 

Ovim usvajamo Deklaraciju partnera sa Zapadnog Balkana o integraciji Roma u sklopu procesa proširenja EU kojom se obavezujemo da ćemo nastaviti i povećati napore ka potpunoj jednakosti i integraciji Roma, naročito kroz implementaciju i praćenje Zajedničkih zaključaka romskih seminara, kako slijedi:

 1. Obavezati se na postizanje sljedećih ciljeva:

* Zapošljavanje: Povećati stopu zaposlenja Roma u javnom sektoru do stope proporcionalne učešću Roma u ukupnoj populaciji; Povećati stopu zaposlenja Roma na najmanje 25 posto;

* Stanovanje: Gdje god je to moguće, legalizovati sva neformalna naselja gdje Romi žive; ili obezbijediti trajan, pristojan, povoljan i smještaj koji uklanja segregaciju Roma koji trenutno žive u neformalnim naseljima koja ne mogu biti legalizovana iz opravdanih razloga;

* Obrazovanje: Povećati upis i stopu završetka osnovnog obrazovanja Roma na 90 posto, i upis i stopu završetka srednjeg obrazovanja na 50 posto;

* Zdravstvo: Osigurati opštu pokrivenost Roma zdravstvenim osiguranjem od najmanje 95 posto ili do stope jednake ostatku populacije;

* Civilna registracija: Osigurati da se svi Romi upišu u matične knjige;

* Nediskriminacija: Ojačati vladine strukture da štite od diskriminacije i uspostaviti poseban odsjek za nediskriminaciju Roma u okviru formalnih nediskriminacijskih tijela da obrađuje žalbe Roma, obezbijedi pravnu podršku žrtvama i identifikuje diskriminacijske šeme, uključujući institucionalnu i skrivenu diskriminaciju;

 1. Koristiti dostupne podatke (uključujući rezultate Regionalnog istraživanja o Romima Zapadnog Balkana iz 2017.) da bi se formulisale politike za integraciju Roma zasnovane na podacima, i obavezati se da se upostavi adekvatan mehanizam za praćenje i izvještavanje implementacije Romskih politika, uključujući podatke koji su relevantni za mjerenje i postizanje ciljeva navedenih u Deklaraciji, tako što će se imenovati nacionalni statistički uredi kao odgovorne institucije za prikupljanje podataka u skladu sa njihovim programima;
 2. Osigurati jačanje i podršku Nacionalnoj kontaktnoj tački za Rome kao sveobuhvatan mehanizam za koordinaciju i implementaciju ciljeva dogovorenih u okviru Deklaracije i za osiguranje sinergije među nadležnim ministrima odgovornim za integraciju Roma;
 3. Dogovoriti da se razviju, usvoje i implementiraju regionalni standardi o javnim budžetima vezanim za integraciju Roma za glavne i ciljane politike, koristiti i povećati javno budžetiranje i na centralnom i lokalnom nivou koji bi došli do romskih zajednica radi ostvarenja navedenih ciljeva, koristiti dostupna donatorska sredstva uključujući instrumente pretpristupne pomoći da se poboljša status Roma;
 4. Obavezati se da se uspostave formalni kanali i mehanizmi za zajedničko uključivanje lokalnih vlasti i romskih zajednica u formuliranje politika, donošenje odluka, implementaciju i praćenje napora poduzetih da se dostignu ciljevi iz Deklaracije.

Pozivamo institucije Evropske Unije da:

 1. Nastave da podržavaju napore partnera sa Zapadnog Balkana da dostignu ciljeve integracije Roma navedene u ovoj Deklaraciji;
 2. Povežu dogovorene ciljeve o integraciji Roma navedene u ovoj Deklaraciji sa ključnim indikatorima učinka za ocjenjivanje napretka u sklopu procesa proširenja;
 3. Osiguraju da ključne inicijative proširenja poboljšaju situaciju Roma uvođenjem posebnih indikatora u vezi sa Romima za ključne mjere, naročito u okviru Inicijative vladavine prava i Inicijative socio-ekonomskog razvoja s ciljem da se spriječe negativni efekti ili zaostajanje Roma za ostatkom društva;
 4. Predvide jaču ulogu partnera sa Zapadnog Balkana u politici Evropske Unije o romskim integracijama nakon 2020. godine osiguravajući učešće partnera sa Zapadnog Balkana u tom procesu, minimalno u statusu posmatrača;

U svjetlu navedenog:

 1. Izražavamo našu zahvalnost Vladi Sjeverne Makedonije za pokretanje ovog procesa;
 2. Pozdravljamo poziv Vlade Albanije da ugosti ministarski sastanak 2020. za procjenu napretka ostvarenog u postizanju ciljeva i prioriteta zacrtanih u ovoj Deklaraciji.

Svaka od strana će se pridržavati Deklaracije do datuma postajanja članicom Evropske Unije.

(portal-udar.net)