Demokratska partija Roma planira da izađe na izbore u Podgorici

586
Mensur Šaljaj

Demokratska partija Roma planira da izađe na lokalne izbore u Podgorici, kazao je predsjednik te stranke Mensur Šaljaj.

On je rekao da Demokratska partija Roma, koja je osnovana u decembru 2019. godine, nije učestvovala na parlamentarnim izborima 2020, jer je smatrao da je census za ulazak u parlament od 0,7 posto prevelik.

„Demokratska partija Roma planira da izađe na izbore u Podgorici, ali najvjerovatnije u koaliciji sa nekom od partija“, kazao je Šaljaj agenciji MINA.

Romski savjet podnio je Skupštini krajem novembra prošle godine inicijativu za smanjenje cenzusa za ulazak u parlament sa 0,7 na 0,35 posto za pripadnike romske zajednice, koja je proslijeđena i Vladi.

Šaljaj, koji je predsjednik Romskog savjeta, rekao je da do danas od Vlade i Skupštine nisu dobili odgovor.

„S obzirom na to da nas je u Crnoj Gori, prema zadnjem popisu 2011. godine, preko šest hiljada, smatram da nemamo dovoljno osoba koje imaju pravo glasa da bi taj censuz prešli“, naveo je Šaljaj.

On je poručio da se nada da će Zakon o izboru odbornika i poslanika biti izmijenjen i da će census za ulazak u parlament za pripadnike romske zajendice biti smanjen sa 0,7 na 0,35 posto.

Prema riječima Šaljaja, činjenica da je Zakon o izboru odbornika i poslanika mijenjan 18 puta i da se nikada do sada nije govorilo o Romima, dokaz je da su diskriminisani, a takođe ukazuje i na manjak političke volje.

„Optimista sam da će kad Zakon bude mijenjan 19. put, da će taj broj biti Romima srećan, da će census da bude smanjen sa 0,7 na 0,35 posto, ili što bi još bolje bilo da se Romima da zagarantovani mandat“, kazao je Šaljaj.

Kako je naveo, uključenje Roma u političke vode itekako bi promijenilo položaj Roma i ekonomsko i stanje u oblastima obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja.

„Ako nemamo nekoga na vrhu – da rješava probleme koje imamo godinama unazad, smatram da ćemo i dalje biti na margini“, naglasio je Šaljaj.

On je podsjetio da je Romski savjet i 2013. godine pokrenuo inicijativu da se census za Rome smanji.

Šaljaj je naveo da je moguće da 2013. godine nisu imali adekvatan kadar, jer je tada mali broj Roma bio akademski obrazovan, ali da ih sada ima mnogo više.

On smatra da je krajnje vrijeme da se Romi uključe u politički život.

„Kada bi neko od naših Roma bio u Skupštini Crne Gore, kroz njegov pimjer mnogi Romi nastavili bi sa obrazovanjem, dobili bi motiv da se obrazuju“, kazao je Šaljaj.

On je rekao da bi bilo više studenata i srednjoškolaca i manje ugovorenih maloljetničkih brakova.

“Ako bi u Skupštini imali predstavnika Roma, smatram da bi ta osoba trebalo da bude lider i iz zajednice, da je upoznata sa svim problemima koje Romi imaju, u vezi sa obrazovanjem, zapošljavanjem, stanovanjem”, zaključio je Šaljaj.