Dervo Sejdić: EKONOMSKA I SOCIJALNA POLITIKA SU KLJUČNE ZA PRAVA ROMA U BIH

356
Dervo Sejdić (foto: Udar)
Dervo Sejdić (foto: Udar)

Dervo Sejdić, kandidat na listi Socijal-demokratske partije (SDP) za državni parlament, predstavio je danas novinarima Program zaštite prava nacionalnih manjina sa fokusom na Rome. Kako je istakao Sejdić, kako bi spriječili Ustavnu diskriminaciju nad zajednicom Roma i nacionalnih manjina, SDP će i dalje insistirati na provedbi svih presuda Evropskog suda za ljudska prava bez obzira da li će SDP biti u vladajućoj koaliciji ili opoziciona stranka. Prilikom uspostavljanja nove vlasti na nivou države stranka će pripremiti Prijedlog izmjene Ustava i Izbornog Zakona BiH za izbor članova Predsjedništva BiH, uspostavljanja četvrtog kluba u Domu naroda PSBiH, te popunjavanja Predstavničkog doma Parlamentarne Skupštine BiH kako bi se rezervisala najmanje tri zastupnička mjesta za pripadnike nacionalnih manjina od kojih će najmanje jedno biti osigurano za pripadnika populacije Roma.

Sejdić je istakao da će se stranka zalagati za uspostavu Vijeća nacionalnih manjina na svim nivoima vlasti kao obaveznog konsultativnog tijela, a da će posebno insistirati na jačanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara.

„Potrebno je regulisati kriterije učešća u izboru unutar romske populacije za članstvo u Odboru za Rome pri Vijeću ministara BiH. Naročitu pažnju posvetiti izboru članova predstavnika Roma sa učešćem žena i mladih u omjeru 40 posto“, rekao je Sejdić.

Dervo Sejdić, koji je inače dugogodišnji romski aktivista i poznavalac tematike, je istakao da je jedan od ključnih zadataka SDP-a kada su nacionalne manjine u pitanju, ekonosmka i socijalna politika. SDP BiH će pripremiti set amandmana i inicijativa te insistirati na izdvajanju minimalno tri miliona maraka za implementaciju Državnog Akcionog plana za rješavanje problema Roma iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštiti Roma. Kako je rekao, ta sredstva su bila na raspolaganju do 2015. godine i potrebno ih je opet obezbijediti kako bi se završio započeti proces inkluzije.

„Zalagaćemo se i za grantove nevladinim organizacijama koje bi kroz projekte ponudile rekonstrukciju objekata, ulica i mahala gdje žive Romi, ali i drugih stvari neophodnih za ovu populaciju“, rekao je Sejdić.

Sejdić je rekao da bez obzira da li će, ili ne, biti izabran u parlament, tokom narednih godina nastaviti da se zalaže za ove ciljeve.