Dervo Sejdić novi član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine

617

U prostorijama Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Dervo Sejdić je potpisivanjem pristupnice zvanično postao novi član SDP BiH.

Dervo Sejdić je jedan od najpoznatijih boraca za prava manjina u Bosni i Hercegovini, te je višegodišnji predsjednik Saveza Roma u BiH.

Poznat je i po tome što je 2009. godine uputio apelaciju Sudu za ljudska prava u Strazburu, u kojoj su se žalio na nemogućnost da se pripadnici manjina u Bosni i Hercegovini kandiduju za članove Predsjedništva BiH.

„Zbog mog angažmana u borbi za prava manjina u BiH, nisam imao priliku da se politički aktiviram do sada. Zato je članstvo u SDP BiH samo logičan nastavak mog aktivizma, čime ću se lakše boriti za prava manjina u Bosni i Hercegovini“, naveo je Sejdić.