Dervo Sejdić uputio otvoreno pismo visokom predstavniku u BiH

1615
Dervo Sejdić

Predsjednik Udruženja “Kali Sara-Romski informativni centar” Dervo Sejdić uputio je otvoreno pismo visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu. Pismo prenosimo u cjelosti.

                                            OTVORENO PISMO

                                             JER NAS SE TIČE

Poštovani Visoki predstavniče gospodine Schmidt, ja sam državljanin i građanin Bosne i Hercegovine i nisam pripadnik jednog od tri “konstitutivna naroda”. Pripadam građanima Bosne i Hercegovine u okviru ustavne kategorije “Ostali” sa pravom da biram ali bez prava da budem biran, na poziciju člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Doma Naroda Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, jer sam Rom.

Ovu institucionalnu diskriminaciju /Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina (application nos. 27996/06 and 34836/06)/ Visoko sudsko vijeće evropskog Suda za ljudska prava  u Strazburu 22.12.2009. godine, konstatuje u svojoj Presudi i nalaže državi Bosni i Hercegovini da Ustav i Izborni zakon uskladi sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, što je preporuka Vijeća Evrope, Venecijanske komisije i drugih evropskih institucija za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

U Bosni i Hercegovini, najvećim dijelom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, živi oko 350.000 – 400.000 građana, državljana Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju konstitutivnim narodima, na koje Vi u svojoj izjavi i komentarima zaboravljate, odnosno eliminišete kao važan subjekt u Izbornim procesima Bosne i Hercegovine. U Vašoj opservaciji Izbornog procesa u Bosni i Hercegovini niti jednim gestom niti komntarom niste se osvrnuli na Presudu Evropskog suda za ljudska prava, što bi Vam kao Visokom predstavniku Evropske unije moralo biti i dužnost i obaveza, naročito ako se osvrnete na 14 Zahtjeva prema Bosni i Hercegovini od strane institucije koju predstavljate.

Diskriminatorski Ustav Bosne i Hercegovine, kada je riječ o izboru člana Prdsjedništva Bosne i Hercegovine navodi /Anex IV Dejtonskog mirovnog sporazuma/ citiram:

Član V

Predsjedništvo

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, koji se svaki biraju neposredno sa teritorije Federacije, i jednog Srbina, koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske.

Ovu diskriminatorsku odrednicu Ustava treba eliminisati na način da se svim građanima Bosne i Hercegovine omogućiti kako aktivno tako i pasivno biračko pravo.

Nadalje,

Diskiriminacija u Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, odnosi se na

Potpoglavlje B

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 9.12

 Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH sastoji se od 15 delegata, od kojih su dvije trećine iz Federacije Bosne i Hercegovine (uključujući pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba).

Ovu diskriminatorsku odrednicu Izbornog zakona treba mijenjati tako da pripadnici nekonstitutivnih naroda imaju parvo da budu zastupljeni u Domu naroda Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine.

Ja, kao neko ko je personalno involviran i zainteresovan u procesu usklađivanja Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine sa Evropskom konvencijom za ljudska prava, najmanje sam od Vas očekivao ovakvu, rekao bih nesmotrene izjave i komentare.

Ljudi koji rade u situaciji su da pogriješe, ali isto tako da svoju grešku i isprave, naknadnom izjavom Izvinjenja. Na žalost neke se greške nikada ne mogu ispraviti pa je dobro iste svesti na minimum ili dobro razmisliti prije nego ih se učini.

Od Vas kao legaliste i predstavnika Evropske unije, očekujem da u Vašem opusu rada, naročito rada na usklađivanju Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava i njene provedbe, obavezno obuhvatite uključivanje i nas pripadnika „Ostalih“, jer nas se tiče.

S poštovanjem,

Dervo Sejdić


Autor otvorenog pisam je Dervo Sejdić, jedan od apelanata pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu “Sejdić i Finci”.

Stavovi izneseni u ovom pismu su stavovi autora, koji ne moraju nužno biti i stavovi redakcije portala Udar.